Тенги ёкъ шаирлени бириси

Дагъыстанны башчысы Р. Абдулатиповну къарары булан бу йыл А. Гьажиевни атын даимлешдирмек учун этилме герек ишлер гёрсетилген. Шоланы бириси – илму конференциялар, школаларда буса шаирни яратывчулугъу гьакъдагъы дарслар юрютмек гёрсетилген. Шаирни ата юрту болагъан Кёстек юртдагъылар шо чараны биринчи болуп оьтгерме бажарды.

– Мен Кёстекге анамны юрту деп тюгюл, шу юртда къумукъланы оьктемлиги Анвар Гьажиев деген шаир тувгъангъа гьюрмет этемен, – деди филология илмуланы доктору Абдулгьаким Гьажиев. – Анварны шаирлени арасында Йырчы Къазакъдан сонг экинчи ерге саламан, ол тенги ёкъ лирикалы шаир эди. Алимлер гьали де ону поэзиясыны тюбюне етишип битмеген. Онда табиатдан гелген пагьму ва саламатлыкъ бар эди. Анварны гёмегенде табиат да кёгюне булутлар да тартып бек пашман эди. Ону къабургъа сала турагъанда, бирден, шаир булан савболлашма чыкъгъандай гюн чыкъды.

Ондан сонг сёйлеген Дагъыстанны халкъ шаири Агьмат Жачаев, Магьачкъала шагьарны Тамазаларыны советини вакили Завур Абасалиев, Къумукъ театр­ны режиссёру Ислам Казиев, Россияны язывчуларыны союзуну членлери Къалсын Акъгёзов ва Супиянат Мамаева, филология илмуланы кандидаты, Хасавюрт район администрацияны башчысыны орунбасары Вагьит Касимов, Магьачкъаладагъы 28 номерли школаны муаллими Инара Байтугъанова, педагогика илмуланы кандидаты Казим Мусаев ва Москвадагъы «Оьзден» деген жамият къурумну вакили Зиярат Салимова шаир булангъы ёлугъувларын, огъар бакъгъан якъдагъы сюювюн эсгерди, ону яратывчулугъу гьакъда сёйледилер.

– Россияда белгиленген Маданиятыны йылы эки къумукъ пагьмугъа, СССР-ни халкъ артисткасы Барият Муратовагъа ва Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевге юз йыл битегенлик булан рас геле, – дей Кёстек школаны муаллими Супуяханым Бийболатова. – Бу эки де пагьму къумукъланы абурун кёклеге чыгъаргъан. Къумукъларда шолай адамланы юлдузлар булан тенг этме де ярай.

Анварны шиърулары гиччиден къаныбызгъа сингген, тек ону башгъа миллетли охувчулар билер йимик таржумасы болмагъан. Анварны толу кюйде гёчюрме бажарылмайгъангъа таржумачылар оьз­лер де мюкюр болгъан.

Конференцияда ортакъчылыкъ этген Анварны уланы Багьавдин Гьажиев атасыны юбилейин оьтгерме Кёстек юртдан башлагъаны бек кепине гелгенни айтды. Шу чараны гьазирлеген, онгаргъан ва юрютген ДГПУ-ну Хасавюртдагъы филиалыны директоруну орунбасары, филология илмуланы кандидаты Гюлжанат Алиевагъа гьакъ юрекден баракалла билдирди.

Конференцияны жамын чыгъара туруп, Дагъыстанны халкъ шаири А.Гьажиевни яратывчулугъуна багъышлангъан дарслар этме, ону яратывчулу­гъуна багъышлангъан китап, шаирни кёп томлукъ китапларын чыгъармакъ таклиф этилди. Сонг конференцияны ортакъчылары Анвар Гьажиевни къабуруну уьстюне бардылар.

Гебек КЪОНАКЪБИЕВ,

оьз мухбирибиз.

Суратда: Дагъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевни 100 йыллыгъына багъышлангъан илму конференциядан гёрюнюш.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля