Тамерлан бирдагъы алтын медаль къазанды

Айтагъаным, Къарабудагъгент районну Уллубийавул юртундан чыкъгъан белгили спорт­сменибиз Тамерлан Магьамматов Голландияны Роттердам деген шагьарында 17–18 йыллыкъ оьрюм яшланы арасында боксдан оьтгерилген Европаны чемпионатында 69 авурлукъда ябушуп, биринчи ерни елеп, бойнуна алтын медаль тагъып лансыллатды ва бирдагъы керен атын айтдыртды.

Ону булай уьстюнлюгюнден биз де нечик сююнмей болабыз. Темирланны оьрлюклери булан бизин «Ёлдаш» газетни охувчулары да таныш. Ол бираз алда Красноярск шагьарда оьрюм яшланы арасында боксдан оьтгерилген Россияны чемпионатында биринчи ерни алгъан эди. Шо ярышланы сувума къоймай, табанын таптап, Босния-Герцеговинада 17–18 йыллыкъланы арасында халкъара турнир болгъан эди. Айтма сюегеним, гиччи заманындан тутуп, спортну дынкъларына тюшюнюп гелеген уланыбыз шонда да биревню де алтын медальгъа ювукъ барма къоймай, биринчи ерге ес болгъаны да эсибизде къалгъан.

Шо заман огъар гьали Роттердамда болуп битген Европаны чемпионатында ортакъчылыкъ этме ёл ачылгъан эди. Бу чемпионатда ол бир башлап Тюркиядан баргъан спортсменден уьст геле. Тамерлан, биревню де алдыма чыкъма къоймасман деп къайпанма сюймейген юреги булан Норвегияны боксёруну да эбинден гелип, ирландиялы Жон Стоксомну да ута. Ябушувну ярым финалында армениялы Константин Кустанинни де ёлундан йылышдырма бола.

Ахырынчы рингде ол шонча да ругьланып ябуша ва грузиялы Гора Жереликянны нокаутгъа салып, ондан да оьр гелип, гёрмекли натижагъа етишип, алтын медалын ата-анасы булан яшап турагъан Когалымгъа гелтире.
     
Спортну устасына кандидат Тамерлан Магьамматовну Когалым шагьарлылар ва ону абурлу адамлары уллу гьазирлик булан къаршылайлар. Когалым шагьарны выставкалар оьтгерилеген музе­йинде Тамерланны оьз оьмюрюне эсде къалажакъ огъар багъышлангъан ёлугъув бола.

Шонда шагьарны администрациясыны вакиллери, спорт къаласыны директору, Когалымны башчысыны заместители Ольга Мартынова, ону ювукъ адамлары, къурдашлары ортакъчылыкъ этгенлер. Ольга Валентиновна оьзюню сёйлевюнде, Тамерланны къутлай туруп, ол оьзлени оьктемлиги экенни айтгъан ва ону шагьар администрациясыны атындан савгъатлагъан.

Озокъда, 18 йыллыкъ чагъында спортну толкъунларындан оьтюп, олай уьстюнлюкге етишген уланны эли, ата юрту, халкъы къутламай боламы? Артындагъы гюн Темирланны уллу шатлыкълар булан аэропортда ювукъ дос-къардашлары, ата юртлулары, къурдашлары йыбав, харс булан къаршылагъанлар.

Ата юртунда «Уллубийавул юрт» муниципал къурулувну башчысы Д.С. Дадашев, «Буйнакский» деген ГУП-ну директору А-Х.А. Багъатыров, жамият советни председатели Халилов, далапчылар А.О. Османов, У.О. Умаров Тамерланны абурлап, эркин кюйде шатлы мажлис оьтгергенлер ва багьалы савгъатлар тапшургъанлар.

Къарагъанда, Тамерлангъа уллатасы, Уллубийавулдагъы тарихи музейни директору Зайнутдин Магьамматов огъар гиччиде: «Вёре балам, тенглилерингден артда къалма, осаллыкъ этме», – деген сёзлери ону даимге эсинде къалгъангъа ошай. Уллатасыны сёзлерин ер этмей, оьзюн болат йимик тутма бажаргъанын ону бугюнгю оьрлюклери исбатлай. Тамерлан, сагъа савлукъ ва дагъы да уллу даражалагъа етишме Яратгъаныбыз насип берсин.

Суратда: Т. Магьамматов.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля