Ренат АРСЛАНБЕКОВ:

– Ренат, сен «Москум» деген сайтны къургъансан ва юрютесен. Бугюн сагъа Москвада къумукъланы бирлешдирме ким кёмек эте? Ким булан иш гёресен?

– «Москум» сайт ачылгъанлы бираз бола. Москвада яшайгъан къумукълар шо сайтгъа кёп гирелер. Олар учун бу сайтда кёп маълуматлар ва суратлар ерлешдиргенбиз. Шо сайтны ишин дагъы да яхшылашдырма къаст этип турабыз.

Мени булан бирге къумукълардан Рамазан Алпаутов, Муслим Жамалутдинов, Руслан Салагьбеков, Насрулла Жабуев, Марат Бабатов, Наида Атаева ва Тимур Порсукъов иш гёрелер. Биз къургъан сайтдан таба Москвадагъы къумукълар булан гьакълашып ишлейбиз.– Гьалиге ерли не йимик ишлер оьтгерилген?

– Москвада биз бир нече керен къумукъланы жыйып байрам, тарихге, ана тилге, къумукъ адабиятгъа багъышлангъан пикру алышдырывлар оьтгердик. Ювукъ арада милли маданият автономияны гьисапгъа алдырма хыялыбыз бар.

Этилген бир тюрлю ишлени гьакъында да айтма сюемен. Пагьмулу хореограф Наида Атаева милли бийивлеге яшланы уьйретип тура. Ол бек гьаракат этип ишлейген адам.

Яхсайлы Тимур Порсукъов къумукълагъа жыйылма, вечер оьтгерме бинаны тегин берди. Шо да уллу кёмек болду.

«Москум» сайтдан таба Москвада ва Москва областда яшайгъан къумукъланы бизге чакъырабыз. Ёлугъувларда оланы кёп суалларына жаваплар да беребиз.

«КYМYКTIL» деген сайтны юрютеген Никита Захаров булан да кёп ёлугъабыз. Ол бизин къурдашыбыз. Бизин сайтны ва жамиятны аслу мурады – Москвадагъы къумукъланы бирикдирмек, олагъа гьар тюрлю маълуматлар булан кёмек этмек.

Сайтдан да, оьтгерилеген ёлугъувларда да ана тилни уьйретивню, адатланы юрютювню гьакъында кёп ишлер этилген. Гёз алгъа тутулгъанлары дагъы да кёп бар.

– Москвадагъы къумукълар учун бу бек пайдалы иш. Сизге гележекде уьс­тюнлюклер ёрайбыз.

– Савболугъуз.

Измулла ГЬАЖИЕВ.

Суратда: Р. Арсланбеков.

Камил ХУНКЕРОВ чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля