Къутлавлар

Аявлу ветеранлар!

 

«Махачкалагаз» деген акционер жамиятны коллективини ва оьзюмню атымдан сизин Уьстюнлюкню уллу байрамы булан къутлайман.

Булай таъсирли гюн биз сизге гьакъ юрекден разилигибизни билдиребиз. Сиз этген иш, гёрсетген игитлик унутулмажакъ.

Гьакъ юрекден байрам гюн булан къутлай туруп, сизге яхшы савлукъ, насип, аманлыкъ ёрайман. Сизге дагъы да кёп йыллар савлукъда яшама насип болсун.

Уьстюнлюкню байрамы булан сизин бирдагъы керен къутлайман.

 

Гьюрмет булан «Махачкалагаз» деген акционер жамиятны иш юрютювчю директору

М-К. Алимурзаев.

 

 

               __________________________________________________________

 

 

Уллу Ватан давну бары да ветеранларын

Уьстюнлюкню гюню булан къутлайман!

 

Бу байрам, гёзьяшларыбыз чыкъса да, бизин юреклеге сююнч гелтире, оьктемлик тувдура.

Уьстюнлюкню байрамын бизге гелтиргени учун давну ортакъчыларына баракалла. Биз бир заманда да олар гёрсетген къоччакълыкъны унутмажакъбыз. Ватанны сюювде олар бизге уллу уьлгю болуп токътай.

Уьстюнлюкню гюню къутлу болсун.

 

 

Магьамматвали Амиров,

«Махачкалагаз» деген акционер жамиятны

бёлюгюню начальниги.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля