Къумукъ батырлар


КУБОКНУ УТГЪАН ПАРАВУЛЛУ

 

Авур атлетикадан дюньяны кубогуна гезикли ярышлар Азербайжан Республиканы Нахичеван шагьарында оьтгерилген. Онда дюньяны 30 пачалыгъындан гелип, 300-ге ювукъ атлет ортакъчылыкъ этген.

 

Къарабудагъгент районну Паравул юртундан Алимагьаммат Изиев 55-59 йыллыкъланы арасында 105 кило авурлукъ категорияда биринчи ерни къазангъан. Ол толчокда 140, рывокда 113 кило гётерип, Россияны рекордун янгыртгъан.

– Бу гезик ярышларда кёп гючлю атлетлер ортакъчылыкъ этди. Дюньяны кубогуна ес болма сюегенлер де кёп эди. Магъа биринчи ерни алма тынч болмады. Биринчи ер учун мен Англиядан гелген атлет булан гюч сынадым ва утма болдум.

Нахичеван шагьарда ярышлар арив, къурумлу оьтгерилгенни айрыча эсгерме сюемен. Гьали мен августну ахырында Данияны тахшагьары Копенгагенде оьтгерилежек дюньяны чемпионатына гьазирлик гёрюп башлагъанман. Онда да савгъатлы ер къазанма хыялым бар, – деди дюньяны кубогун утгъан Алимагьаммат Изиев.

 

СУРАТДА: А. Изиев.

 

 

Уллу оьрлюк

 

Боксдан профессионалланы арасында Бютюндюнья бокс серияны (WBC) Европадан чемпиону болмакъ учун ёлугъув Псков шагьардагъы «Супер» деген спорт центрда оьтгерилген. 69 кило авурлукъда 12 раундлу ёлугъувда 28 йыллыкъ хасавюртлу къумукъ улан, Эстонияны уьч керен чемпиону Артур Акъавов хорватлы Иван Юкич булан ябушгъан.

 

Артдагъы сегиз йылны ичинде профессионал боксда Артур Акъавов 11 керен ябушгъан. Он ёлугъувну утгъан ва бирин утдургъан. Ол – спортну устасы. Норвегияда ва Эстонияда оьтгерилген бир нече халкъара турнирлерде чемпион да болгъан. Ол Эстонияны жыйым командасы булан бир керен дюньяны чемпионатында да ортакъчылыкъ этген.

Бугюн ол Псков шагьарда яшай ва ондагъы клуб учун ябуша. Бир вакъти хасавюртлу улан Россияны жыйым командасына да гирген.

Оьтген ёлугъувда къумукъ улан экинчи раундда бек къаст этип хорватлы боксёрну нокаутгъа салып утгъан. Огъар ёлугъувдан сонг WBC-ни европалы чемпионуну белбаву тапшурулгъан.

Европа оьлчевде бу – къумукъ улан учун уллу уьстюнлюк. Къумукъ халкъ учун да уллу оьрлюк ва оьктемлик. Артур шо атны хасавюртлулардан биринчилей болуп алгъан.

 

СУРАТДА: А. Акъавов.

 

 

АРСЛАН ЗУБАЙЫРОВ – ДЮНЬЯНЫ ЧЕМПИОНУ

 

Грек-рим ябушувдан Словакияны Снина деген шагьарында 16-17 йыллыкъ яшланы арасында оьтгерилген дюньяны чемпионатында 58 кило авурлукъда Кахулай юртлу Арслан Зубайыров алтын медаль къазангъан. Бу шат хабарны дюньяны бары да маълумат къураллары Интернетден таба яйды.

 

Словакиядагъы ярышларда Арслан беш ёлугъувда уьст гелген. Ол хорватлы Груберни 8:0, азербайжанлы Аллагьвердиевни 8:6, иранлы Кераматны 11:10, эрменили Амоянны 4:2 ва финалда украинли кочап Парвиз Насибовну 5:0 санав булан утуп, биринчи ерни алгъан.

Дагъыстанны спорт тарихинде кахулайлы улан биринчилей болуп грек-рим ябушувда дюньяны чемпиону болгъан. Артдагъы эки йылны ичинде Арслан Зубайыров Европаны чемпионатларында да эки керен алтын медаллагъа ес болгъан.

Ол бугюн Калининград шагьардагъы Олимпиадагъа спортчулар гьазирлейген училищеде тренировкалар оьтгере. Ингдеси, уьч жумадан къумукъ улан Китайда оьтгерилежек оьрюм яшланы Олимпиада оюнларында да ортакъчылыкъ этежек. Эки йылдан сонг Бразилияда оьтгерилежек яйлыкъ Олимпия оюнларда да ортакъчылыкъ этмеклик бар.

Арслан бугюн Россияда оьзюню авурлугъунда биринчи ерни артдагъы дёрт йылны ичинде биревге де бермеген.

Ону бу уллу уьстюнлюк булан къутлайбыз.

 

 

 


Измулла ГЬАЖИЕВ.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля