Ким уялма тарыкъ?

– Адамны къоркъутмай, жазаламай, оьлтюрмей, уялтып тюз ёлгъа бакъдырмагъа тарыкъ, – деди гьали-гьалилерде оьтгерилген ДР-ни Халкъ Жыйыныны сессиясындагъы сёйлевюнде Дагъыстанны Президенти Рамазан Абдулатипов.

Озокъда, республикабызны башчысыны, философия илмуланы докторуну шо пикрусу, ойлары булан разилешмей болмайсан. Амма иш ишге тюшгенде, жамият, политика гьаллар гьакип турагъан вакътиде уятсызланы уялтма нече де четим. Гьурият билдирип шо сёзлени байракъгъа язып гётерген булан гьалны алышдырма болурму? Мени ичимде шогъар байлавлу болуп поезд гетгенми экен деген пикрулар да тувулуна.

Неге тюгюл, артдагъы 20 йылны ичинде тюрленивлени, алмашынывланы барышында приватизациялашдырыв деп айтып, савлай халкъны умуми гьаракаты булан зор уьлкебизде топлангъан байлыкълар таланып, талам-такъыш болду. Бары да байлыкълагъа макюрчю-гьиллачылар, гючю озагъан тайпалар ес болуп токътады.

Муна бугюнлерде де къазанчдан, байлыкълардан гёзю-къарны тоймайгъан тайпалар топурагъыбызны да чыгъарып алмагъа белсенген…

Яшырмагъа негер тарыкъдыр, бизин республикабызда топуракъ ва муниципал реформаланы башдан-баракъ гетивюню натижасында майлы-майлы ерлерибизге оьр гьакимият ва шолай да, ватандашланы ихтиярларын якълайгъан къурумланы вакиллери ес болуп тура. Шолардан эсе халкъны «инанылгъан» вакиллери де мал-матагьгъа, топуракъгъа ес болмакъ учун юрюлеген тогъатартыв да артда къалмай.

Бек арекге чыгъып гетмейли, бизин тахшагьарыбызны къалкъаны болуп токътагъан Таргъу тавну этегинде, къанатыны тюбюнде сыйышгъан къумукъ Таргъу, Кахулай, Албёрюгент юртланы жамиятларыны бугюнгю къысматын алып къояйыкъ чы.

Узун сёзню къысгъасы, халкъны, ана топурагъыны ва оьз элини гележек къысматы учун гьакип айлана­гъан тайпаланы уялтма бажарылмай. Халкъны намусу пачалыкъны алдында таза.

Уялтма тарыкъ талавурчуланы.

Уялмаймы? Закон, Конституциябызны талаплары бизин пачалыгъыбызны, республикабызны бары да ватандашлары учун чыгъарылгъан ва шо саялы да оьзюне бир йимик айрыча сый, гьюрмет этип янашгъанны сюе.

Ёгъесе, тонавчуланы поезди шу кюйде талавурчулукъну ёлундан тайышмай, янгыртывланы ёлуна тюшмей юрюп туражагъы шеклик тувдурмай. Шо ёл буса савлай пачалыгъыбыз ва шолай да ватандашлары учун зараллы, тас этивлеге элтеген ёл кююнде къалып туражакъ.

Гертиден де, янгы Президентибиз де эсгерегени йимик, зараллы эсги янашывланы алдына къатты кюйде тогъас салып, гьалиден сонг экономиканы ва халкъны яшавуну оьсювюне болушлукъ этеген янгы ёлларына тюшмеге герек. Заман алгъасата!

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля