“Енгил атлетика унутула бара”


      Хасавюрт шагьарны спорт тарихине уллу къошум этген Къалсын Хункерханович Гьажиевге 67 йыл бола. Шону 50 йылын спортгъа багъышлагъан.


Яш йылларында Къалсын волейбол, енгил атлетика, баскетбол, столну уьстюндеги теннис булан машгъул болгъан. Енгил атлетикадан узунгъа 6 метр 80 сантиметр йыракъгъа ва 1 метр 70 сантиметр бийикге атылып, Дагъыстанны чемпиону болгъан.


Волейболну Къалсын айрокъда кёп сюйген ва уьстюнлюклеге де етишген. Ол педучилищени жыйым командасы булан Каменск-Шахтинск шагьарда оьтгерилген РСФСР-ни орта охув ожакъларыны чемпионатында ортакъчылыкъ этип, биринчи ерни къазангъанлар.– 1970-нчи йыллар Хасавюртда волейбол оюнну бек уллу абуру бар эди. Школаларда ва орта охув ожакъларда ярышлар кёп бола эди. Тек гьали буса шо алдагъы заманларда йимик волейболну абуру ёкъ. Мен бугюн ишлеп турагъан шагьарда яшланы спорт школада волейболдан тренировкалар оьтгериле. Арадан заман гетип, хасавюртлу волейболистлер Дагъыстанда белгили болар деп эсиме геле, – дей Къалсын. – Яшлар гьали кёбюсю тутушуп ябушувгъа баралар…– Инаныгъыз, биз школада охуйгъан йылларда охувчу яшлар спортну 4-5 журасы булан машгъул бола эди. Тренировкалагъа кёп сююп геле эди. Шо йыллар физкультура дарсланы муаллимлери ишине берилип къалгъан эди. Алда гьали йимик мекенли кюйде къурулгъан спортзаллар, майданлар да ёкъ эди. Бугюн буса бары да имканлыкълар бар, амма шогъар къуршалагъанланы санаву аз.Енгил атлетика унутула бара. Неге? Неге тюгюл де, тренерлер ёкъ. Аз алапагъа енгил атлетикадан тренер болуп ишлеме сюймейлер. Яшланы баскетболгъа, волейболгъа, енгил атлетикагъа тартмакъ учун бир тюрлю чаралар гёрме герек.Мен бугюн ишлеп турагъан яшланы спорт школасында директорубуз Расул Абдурашитов булан арада унутулгъан спортну жураларына агьамият беребиз. Волейболдан, баскетболдан шагьарны чемпионатларын оьтгерип турабыз. Яшланы спортгъа тартма къаст этебиз. Бу ерде бизин школада ишлейген тренерлени алапасы гьакъда да эсгерме сюемен. Бугюн 5 минг 800 манатгъа ким ишлеме сюе? Олайлар аз бар. Буса да гьар йыл школаларда спорт ишлени жанландырма сюебиз. Баскетболдан бизин спорт школаны къызлары (тренери къумукъ къыз Зарема Пашаева) Дагъыстанны арт-артындан чемпионлары болуп турагъаны бизин сююндюре.

Суратда: Къ. Гьажиев.


Автор чыгъаргъан сурат.


Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля