АЙТЫЛГЪАН ТРЕНЕРГЕ – 70 йыл

Арадан он йыл гетип, Москвада оьтгерилген Олимпиадада ол уьйретген эки къумукъ улан алтын медаллар къазаналар ва ону аты савлай дюньягъа айтыла. Огъар Гьюрметлев белгиси деген орден тапшурула ва «Дагъыстанны физкультурасыны ва спортуну ат къазангъан къуллукъчусу» деген ат да бериле.

Бир Олимпиадада эки чемпионну онгаргъан гьалиге дюньяда эки тренер бар. Бириси – Гранит Таропин. Ол Олимпия оюнланы чемпионлары агъа-ини Белоглазовланы тренери. Бириси – къумукъ, Изамутдин Къадыров. Тренер гьисапда ол спортну 15 устасын ва эки ат къазангъан усталаны гьазирлеген. Ол уьйретген таргъулу кочап Сапиюлла Къарачаев Европаны чемпиону да болгъан.

Айтылгъан тренерни аты дюнья­дагъы бары да спорт энциклопедиялагъа гирген. Кисловодск шагьардагъы Олимпия центрны начальнигини замес­тители болуп ол 1984-2005-нчи йылларда ишлеген. Шо центрда ол спортну музейин де ачгъан.

Мен Кисловодск шагьарда ол ишлейген Олимпия центрда дёрт керен болгъанман. Биз ону булан кёп лакъыр этгенбиз. Бек жагь юрюйген ва исбайы адам. Айтагъаным, Изамутдин – бек яхшы ишин бажарагъан гьаракатчы ва къурумчулукъ бажарывлугъу булангъы касбучу. Ону бизин уьлкеде танымайгъан тренерлер ва спортчулар ёкъ демеге ярай. Ол 21 йылны ичинде Олимпия центр­ны ишин яхшылашдыргъан ва жыйым командалар ти­йишли шартларда тренировкалар оьтгерсин учун кёп иш этген.

Айтылгъан тренерни гьюрметине Къарабудагъгент районда кёп керенлер бютюнроссия турнирлер де оьтгерилген.

Бугюн ол пенсияда ва Кисловодскиде яшай.

Ону юбилейи булан къутлайбыз, савлукъ ва узакъ оьмюр ёрайбыз.

 

 

 

 

Измулла ГЬАЖИЕВ.

СУРАТДА: И. Къадыров.

Автор чыгъаргъан сурат.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля