«Анжи» премьер-лигадан тайды

Оюнну утма сюе буса, «Анжи» биринчи минутдан башлап, бар гючюн салып, гьаракат этме герек эди. Амма «Анжи» оюнну бек рагьат башлады. «Краснодар» эки гюн алда Россияны кубогуна 120 минут ойнап, оюндан сонг пенальтилер де ургъаны гьис де этилмей эди. Оюнну алтынчы минутунда ерли футболистлер бизин къапугъа топ да гийирди. Угловойдан берилген топну краснодарлы швед Гранквист башы булан къапугъа онгарып бажарды. Ондан сонг да «Краснодар» «Анжини» къапусуну алдында дагъы да эки къоркъунчлу мюгьлет тувдургъан сонг, «Анжи» эс табып башлады. Бухаровну кёмеги булан Билялетдинов ургъан топ къапугъа тюз болмады. Максимов да къапугъа тюз уруп бажармады.

Оюнну экинчи яртысында «Анжи» ишге мекенли гиришди. 61-нчи минутда Быстров, 65-нчи минутда травма алгъан саялы кёп заман ойнамай тургъан Алиев, 73 минутда яш чапгъынчы Сердеров чыкъдылар. Не гереклер этген булан да оюнну санаву дагъы алышынмады.

Гелеген, 15-нчи майда бола­гъан «Крылья Советов» булангъы оюнну утса да, «Анжи» 15-нчи ерден оьрге гётерилип болмай. Шо саялы гелеген сезонда бизин команда тюпдеги дивизионда ойнама борчлу бола.

Эсигизге салабыз: премьер-лигада 15-нчи, 16-нчы ерлени алгъан командалар тюпдеги дивизионгъа тюше. 14-нчю, 13-нчю ерлени алгъанлар милли лиганы федерациясы деген тюпдеги лигада 3-нчю, 4-нчю ерлени алгъан командалар булан премьер-лигада къалмакъ учунгъу оюнланы ойнажакъ.

      «Анжини» баш тренери Гь.Гьажиев айтгъан кюйде, команданы алдына гелеген сезондан сонг премьер-лигагъа къайтмакъ деген масъала салына.

А.Гьамзаев.