Ана тил – тенгсиз байлыкъ

21-нчи февральда Ана тиллени халкъара гюню оьтгериле. Шо гюнню гёз алгъа тутуп, алданокъ бары да къумукъ халкъны байрам булан къутламагъа сюемен. «Ана тил» дегенде, гьар яшны гёз алдына ана гелегенге шеклик ёкъ. Яшланы ана тилге бакъгъан янашывундан, ана тилни билегенлигинден савлай халкъыбызны гележеги гьасил болажагъы белгили. Ана тилге бакъгъан сюювю гюн сайын артма герек, бай болма тарыкъ. Яшларда ана тилге бакъгъан сюювню гючлендирмек буса – уллуланы борчу. Яшларда ана тилге байлавлу сююв сёнмежекге уллу умут этемен.

Илмурият КЪАДЫРОВА,

муаллим.

Ана тилим

Ана тилге багъышлап

Язылгъандыр кёп йырлар.

Ана тилни алгъышлап

Тура бизин батырлар.

Сёйлеп ана тилимде,

Ана тилде англайман.

Яшагъан сонг элимде

Ана тилни танглайман.

Рукъият ГЬАЖИЕВА,

6-нчы «а» клас.

Балдан татли

ана тил

Яшагъан сонг элимни

Ана тилдир тарыгъы.

Азиз ана тилимни

Гьеч сёнмесин чырагъы.

Балдан татли ана тил,

Асил барсан нече де.

Ана тилинг аяп бил

Гюндюз булан гече де.

Нурайбат АЛИБЕКОВА,

6-нчы «а» клас.

Яйнасын ана тилим

Гюн шавладай яйнасын,

Ана тилим яшнасын.

Тилим алышынмасын,

Даим тилим яшасын.

Оьтесиз кёп сюемен

Сёйлеме ана тилде,

Тек бир-бирде гюемен

Тилге абур ёкъ ерде.

Маликат КЪАЗАНЛИЕВА,

6-нчы «а» клас.

Ана тилим – къумукъ тил

Ана тилим – къумукъ тил,

Гьюрмет этемен сагъа.

Гьар заман да, асил тил,

Ругь бересен сен магъа.

Ана деген сёз баргъа,

Ана тилим аявлу.

Тынгла сююп хабаргъа

Ана тилге байлавлу.

Саният МАГЬАММАТОВА,

6-нчы «а» клас.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля