Алик НОГЪАЕВ: «Енгил атлетиканы яшдан берли сюемен»

Енгил атлетикадан гьалиден 35 йыллар алда яхшы натижалар гёрсетген Алик Ногъаев 1962-нчи йылда Хасавюрт шагьарда тувгъан. Алик ерли 13 номерли школаны охуп битдирген. Хасавюртдагъы юрт хозяйство техникумда охугъан йылларында енгил ва авур атлетика булан машгъул болгъан. Ону биринчи тренери – Рашитхан Забитов.


Ол 1979-нчу йылда оьтгерилген Дагъыстанны чемпионатында 100 метрлик мезгилге 11,1 секунддан чабып, биринчи ерни алгъан. Арадан эки йыл гетип, Алик Ногъаев Дербент шагьарда узунгъа 6 метр 78 сантиметрге атылып, Дагъыстанны чемпиону болгъан.Хасавюртлу улан Брянскидеги технология институтну да битдирген. Студент йылларында да ол енгил атлетика секциягъа юрюген ва студентлени арасында бир нече керен биринчи ерни де алгъан.Совет Армияны сыдыраларында ол 1982-1984-нчю йылларда къуллукъ этген. Шонда троеборьеде де (6 чакъырымна чабыв, атышыв ва турникде тартылыв) яхшы натижалар гёрсетме болгъан.Ингдеси, ол турникде бир къолу булан беш керен тартылып болагъаны тамашагъа къалдыра. Айтагъаным, гьали бир къолу булан бир керен тартылып болагъанлар да гёрюнмей.– Алдын енгил атлетиканы Дагъыстанда абуру бар эди. Яшланы ва уллуланы арасында республика ярышлар да кёп оьтгериле эди. Гьали, билмеймен, неге спортну бу журасына агьамият берилмей? О заман намуслу ишлейген тренерлер де бар эди. Шоланы бириси бугюн арабызда ёкъ айтылгъан авурлукъ гётеривчю Рашитхан Забитов эди. Огь, не кёп сююп ишлей эди яшлар булан. Кёплеге ол спортда ёл берди. Бек яхшы, къатты хасиятлы адам эди.Бугюн Алик Ногъаевге 52 йыл бола. Ол заман табып спорт булан бугюнлерде де машгъул бола.
Суратда: А. Ногъаев.Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля