Алдынлыкъ алгъанлар


       Алдагъы гюнлерде «Локоматив» деген физкультура-спорт бирлешивю яшёрюмлени арасында тутушуп ябушувдан оьтгерген Бютюнроссия ярышлар тамамлангъан. Брянск шагьарда уьч гюнню узагъында юрюлген шо ярышларда Къарабудагъгентдеги ва Къурбукидеги яшланы ва яшёрюмлерини спорт школасына къуршалгъан кочаплар да ортакъчылыгъын болдургъан .

 


Къарабудагъгент районну администрациясыны физкультурагъа ва спортгъа къарайгъан комитетини ёлбашчысы Завур Умаракъаев бизге билдиргени йимик, савлай уьлкени оьлчевюнде алдынлыкъ алмакъ учун тогъатартгъан яш кочаплар эсгерилген ярышланы вакътисинде ябушув халчада бажарывлугъу булан усталыгъын гёрсетип, оьзлени тенглилеринден къалышмай алдынлыкъ алгъанлар. Айрыча алгъанда, Руслан Къурбановну, Нюрмагьаммат Агъабековну, Магьамматрасул Абдулкеримовну алдында тарбияланагъан яш кочаплар гёрмекли оьрлюк­леге етишип, ябушувну сырларына тюшюнмек учун оьзлер тёкген къыйын бошуна гетмегенин исбатлагъан.


Ачыкълашдырып айтгъанда, оьзлени авурлукъларында Адилбий Агъабеков ва Маматай Шангереев биринчи ерлени къазангъан. Даниял Умаракъаев ва Амирхан Амирханов экинчи ерлени алгъан. Гьажимурат Идрисов да уьчюнчю ерге лайыкълы болгъан. Юртлу яш кочапланы ва оланы тренерлерин гезикли шо уьстюнлюгю булан къутлап, гележекде де оьрлюклер ёрайбыз. 

 

 

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Согласны с условиями сайта?
Генерация пароля