Мени асил тилим

Маданият Ёлдаш
9 февраля 2018 в 19:07 1210
Мени асил тилим


  Ана тилим – асил тилим

Къумукъ халкъым яратгъан.

Ана тил булан бизин

Яшавубуз байлангъан.


 

Къумукъ халкъым бек оьктем

Къумукъ тил билгенге.

Оьктеммен мен де шолай

Къумукъ къыз экениме.


 

Ана тилни алгъышлап

Язайыкь биз шиърулар.

Ана тилге багъышлап

Яратайыкъ биз йырлар.


 

Ана тил– алтын хазна,

Унутмайыкъ биз ону,

Ана тилни унутсакъ,

Биз тилкъав болмасбызму?!


 

Саният ХАЛИМБЕКОВА,

7-нчи клас.

Паравул юрт.