Ана тилим

Маданият Ёлдаш
9 февраля 2018 в 19:00 1026
Ана тилим


  Ана тилим – асил тил ,

Ана тилим – къумукъ тил.

Дюньяланы безейген

Таъли тилсен, ана тил!


 

Анамдан эшитгенмен

Бешикден туруп сени.

Юрегиме сингенсен

Алтын ачгъыч ­– Ана тил!


 

Юз йыл оьмюр яшасам,

Ана тилим унутман.

Даимликге оьктеммен,

Къумукъ халкъны къызыман!!


 

Зумгьанат ВАЛИЕВА,

6-нчы клас.

Паравул юрт.