Ана тилим – сёнмейген от

Маданият Ёлдаш
2 марта 2018 в 17:06 2510
Ана тилим – сёнмейген от
   


Ана тилим – къумукъ тил,

Балдай татли о бизге.

Ана тилим – асил тил,

Айта тураман сизге.


 

Ана тилим – сёнмейген от

Гьар гюн де, гьар гече де.

Ярыкъ берип, сююнч берип,

Оьктем эте нече де.


 

Ана тилим – алтын ачгъыч,

Насипге ёл ачагъан.

Ана тилим – ярыкъ юлдуз,

Гече ярыкъ чачагъан.


 

Ана тилсиз бу дюньяда

Насипсиз биз боларбыз,

Ана тилни уьйренмеге

Эринмесбиз, талмасбыз.


 

Зумурут БИЙБОЛАТОВА,

7-нчи «а» клас.

Паравул юрт.