Пагьмулу къызлар

 Пагьмулу къызлар

Бу йыл январ айны 14-нде https://konkurs.info деген сайтда гиччипавланы арасында «Лига эрудитов» деген Бютюнроссия конкурс оьтгерилген. Шо конкурсда Мычыгъыш Республиканы Гюйдюрмес шагьарында охуйгъан Зарема САТАЕВА ва Камила КУКУЕВА ортакъчылыкъ этгенлер. Зарема Сатаева бу конкурсда биринчи ерге ес болгъан. Камила Кукуева да 2- нчи ерни алгъан. Шо гьакъда олар «Яшланы дюньясына» гиччирек баянлыкъ бере.


– Зарема ва Камила, гюн яхшы болсун! Башлап таныш болайыкъ, сиз къайсы школада охуйсуз ва неченчи класгъа барасыз?


– Гюн яхшы болсун! Мени атым – Зарема. Мен Мычыгъыш Республикадагъы Гюйдюрмес шагьарны, Дана Дадагованы аты къоюлгъан уьч номерли орта охув ожагъында охуйман ва бешинчи «а» класны охувчу къызыман.


– Гюн яхшы болсун! Мени атым – Камила. Мен де шо школада Зарема булан бирче охуйман.


– Сиз охуйгъан класны ёлбашчысы, муаллими кимдир?


Камила Кукуева:


– Бизин класны ёлбашчысы – Лариса Умаровна.


Зарема Сатаева:


– Лариса Умаровна – биз охуйгъан школада орус тиллерден дарс береген муаллим.


– Зарема, Камила, бу конкурсда къачандан берли ортакъчылыкъ этесиз ва дагъы не йимик конкурсларда болгъансыз?


Зарема Сатаева:


– Башлап Камила да, мен де бизин школада оьтгерилеген гиччирек чебер выставкаларда ортакъчылыкъ эте эдик. Гьалиге дагъы ерде ортакъчылыкъ этмегенбиз.


Камила Кукуева:


– «Лига эрудитов» деген конкурсда ортакъчылыкъ этме бизге Лариса Умаровна кёмек этди. Ол берген ой ва ону болушлугъу да бизин бу конкурсда ортакъчылыкъ этме иштагьландырды.


– Конкурсну гьакъында хабарла­гъыз...


Камила Кукуева:


– Конкурс сорав-жавап гьисапда оьтгерилди. Он беш соравгъа орус тилде жавап берме тарыкъ эди. Мен бу конкурсгъа яхшы гьазирленген эдим. Экинчи ерни алдым.


Зарема Сатаева:


– ( Сююнч гёзлер булан ва юзюн бек шат этип хабарлай) Гертиден де, биз Камила булан бирче яхшы онгарылгъан эдик ва биринчи ерлени алма умутубуз да бар эди. Тек оьр ерлени алгъаныкъ бизин учун къаравулланмагъан уллу сююнч болду. Биринчи ерни аларман деп эсиме гелмей эди.


– Гележекде де не йимик умутланы гёз алгъа тутгъансыз?


Зарема Сатаева:


– Бу йыл февраль айда оьтгерилеген бийив конкурсда ортакъчылыкъ этежекбиз.


– Камила, не бийивдюр?


– (Иржая туруп айта) Аллагь буюрса, китай бийивню бийижекбиз. Гьазир болуп турабыз.


– Аявлу Зарема ва Камила, муаллимлеригизге ва сизин йимик охувчу яшлагъа не ёрар эдигиз?


Зарема:


– (Ойлаша туруп айта) Биринчилей, бары да муаллимлеге савлукъ ёрар эдим. Сонг да, бизин муаллимибиз Лариса Умаровна йимик яшланы сюеген муаллимлер кемимесин. Охувчу яшлагъа да кёп-кёп охумакъны ёрайман. Бизинки йимик шулай сююнч гюнлери кёп болсун! Сонг да, бу «Яшланы дюньясы» деген сагьифаны охувчу яшларына да салам йиберемен.


Камила:


– (Сююнч юзю булан) Биринчилей, мен де савлукъ ёрайман. Бизин класны ёлбашчысы йимик, оьзге муаллимлер де, школада охуйгъан яшланы шулай гьар тюрлю конкурсларда ортакъчылыкъ этмек учун, ачыкъ ёллар гёрсетмекни ёрайман. Охувчу яшлар да яхшы къыйматлагъа охусун, тюрлю конкурсларда ортакъчылыкъ этип оьр ерлеге ес болсунлар!