Чечеген ёммакъ

Чечеген ёммакъ


Аякълары ёкъ, юрюй.

Тюзю, бир абат алмай.

Къоллары болмаса да,

Танкъ эте тамда талмай.


Орундан шогъар къарап,

Турагъан артгъа салмай,

Мактапгъа да, ишге де

Оьзю геч болуп къалмай.


О не экенин айтмагъа

Гюндюз тюгюл, гече де

Тергевлю гьар яшгъа да

Тынч болажакъ нече де.