Полицияны къуллукъчулары ватандашлагъа кёмек къолун узатгъанлар

14 февраля 2021 в 21:47 77
Россияны ОМВД-сини Бабаюрт райондагъы бёлюгюню къуллукъчулары гезикли керен яшав гьаллары осаллашгъан уьягьлюлеге кёмек къолун узатгъанлар.

Бизге билдиреген кюйде, бу гезик полицияны къуллукъчулары 25 ожакъда болуп, олагъа ашамлыкъ жыйымланы тапшургъанлар. Кёмек аслу гьалда кёп яшлы, яшав гьаллары осал уьягьлюлеге ва янгыз яшайгъан пенсионерлеге этилген.

Ашамлыкъ жыйымлагъа лап да кёп къолланагъан маллар: макаронлар, гьар тюрлю ярмалар, шекер, май, бишлакъ, тююлген эт, кампет ва оьзге ашамлыкълар салынгъан.

Эсгерилген кюйде, гьар ожакъда полицияны къуллукъчуларын бетинде иржайыву булан къаршылагъанлар. Ватандашлар оьзлени аманлыгъын сакълайгъанлар булан бетге-бет лакъырлашгъанлар, соравлар бергенлер, этилген кёмеги учун теренден разилигин билдиргенлер. Сонг да полицияны къуллукъчуларына олар савлукъ ва ишинде уьстюнлюклер ёрагъанлар.