Маданият министри журналистлер булан ёлукъду

Март айны 7-синде Дагъыстанны маданият министри Зарема Бутаева журналистлер булан ёлугъув оьтгерди. Ол инг башлап ёлугъувгъа гелген къатынланы 8 Март байрам булан къутлады. Оьтген йыл министерликни иш гьаракатыны гьакъында айта туруп «Культура» деген мили проектни яшавгъа чыгъарылывуну гьакъында эсгерди. Ерлердеги ва шагьарлардагъы маданият къурумланы материал-техника якъдан кёплерин беклешдиргенни, Фазу Алиеваны ва оьзге юбилярланы яратывчулугъуна байлавлу гьаракатлар оьтгерилгенни гьакъында айтды.

Бу йыл Расул Гьамзатовну юз йыллыгъына байлавлу оьтгерилеген гьаракатланы гьакъында эсгере туруп, язывчуланы союзуну бютюнроссия пленумунда язывчуланы союзуну председатели Николай Иванов да ортакъчылыкъ этгенни айтды. Йылны узагъы юбилей гьаракатланы оьлчевюнде ону шиъруларын чебер кюйде охув конкурслар, яратывчулукъ фестиваллар, ачыкъ дарслар юрюлежек. Федерация Советинде июн айда шаирни гюнлери оьтгерилежек. Китапханаларда ону яратывчулугъуну гьакъында бютюнроссия конференциялар оьтгерме гёз алгъа тутулгъан. «Росконцертни» къурумлары Россияны регионларына концерт программалары булан чыгъажакъ. Шолай гьаракатлар тыш пачалыкъларда да оьтгерме гёз алгъа тутулгъанны гьакъында министр хабарлады.

Сонг да ол «Культура» деген проектни оьлчевюнде 50-ге ювукъ маданият къалалар ярашдырылгъанны ва янгылары да къурулгъанны янгы къайдада ишлеёген дёрт китапхана къурпулгъанны, эки инчесаният школалар ярашдырылгъанны гьакъында айтды.