Дагъыстанны лап да яхшы китапханасы

23 февраля 2021 в 13:17 76
Хасавюрт районну баш китапханасы, 2020-нчы йылны гьасиллерине гёре, Дагъыстанны лап да яхшы китапханасы деп билдирилген.

Бизге билдирген кюйде, районну баш китапханасы республика оьлчевде оьтгерилеген гьар тюрлю конкурсларда гьаман да ортакъчылыкъ эте.

«Гетген 2020-нчы йылны гьасиллерине гёре, «Дагъыстанны юрт ерлеринде ерлешген лап да яхшы китапхана» деген конкурсда Хасавюрт районну баш китапханасы алдынлы ерни алды ва огъар Дагъыстанны маданият министрлигини гранты берилди», -- дей, шо гьакъда айта туруп, китапхананы директору Зульфия Абасова.

Дагъыстанны маданият министрлиги республиканы маданият идараларыны арасында лап да яхшысын белгилемек муратда шо меселдеги конкурсланы гьар йыл оьтгерегенни эсгермеге сюемен.