Дагъыстанлылагъа пачалыкъ савгъатлар тапшурулду

19-нчу октябрде Магьачкъаладагъы Дослукъну уьюнде Дагъыстанны Башчысы Сергей Меликов ва Темиркъазыкъ асгер округуну командующийи генерал-полковник Сергей Захаров адамланы парахатлыгъын якълай туруп игитлик гёрсетгенлеге ва оьлгенлерини агьлюлерине пачалыкъ савгъатланы тапшурду.

«Бугюнлерде бизин солдатлар ва офицерлер, Росгвардияны къуллукъчулары, ча­къырылып ва гёнгюллю кюйде гетгенлер Ватаныбызны сакълай туруп, хас асгер гьаракатда къоччакъ кюйде къуллукъ эте. Олар оьзлеге салынгъан борчланы намуслу кюйде кюте. Олар да бизин уллаталарыбыз йимик, авлетлерибиз парахатлыкъда яшасын деп, миллетчиликге къаршы ябуша. Шонда дав гьаракатларда ортакъчылыкъ этип оьлген уланланы, бирлеригизни авлетлеригизни, аталарыгъызны ва эрлеригизни игитлигине баш иемен. Сизин булан бирге гьар дагъыстанлы да талчыгъа. Биз оланы игитлигин бир де унутмажакъбыз», – деди С.Меликов ва шо агьлюлени яшав масъалалары тергевге алынажакъны ва биринчи чечилежекни айтды.  

Шонда асгерчилеге, оьлген уланланы агьлюлерине Къоччакълыкъны орденлерин, «Къоччакълыкъ учун», Суворовну ва Жуковну медалларын тапшурду.