«Дагъыстан, мени элим» деген конкурсну гьасиллери чыгъарылгъан

2 февраля 2021 в 22:40 88
«Дагъыстан, мени элим» деген конкурсда ортакъчылыкъ этип, къумукъ къыз Риана Рамазанова алдынлы ерге ес болгъан.

Бизге билдиреген кюйде, конкурс Дагъыстанны халкъларыны тиллеринде ДАССР къурулгъанлы 100 йыл битегенликге байлавлу оьтгерилген. Конкурс 8 тилде юрюлген ва о гьар дагъыстанлы учун ачыкъ болгъан. Гьакъыкъатда конкурсгъа йиберилген 18 ишни адилли жюри гьасиллерин чыгъаргъан.

Бу ерде конкурсну ортакъчыларыны ишлерине багьа береген жюриге ана тиллени ахтарагъан Центрны директору Марина Гьасанова, ана тилни лап да яхшы муаллими болгъан Зарият Базаева, «Табасаранны танглары» деген республика газетини баш редактору Гюлагьмат Маллалиев, Дагъыстан пачалыкъ университетни дагъыстан тиллерини кафедрасыны къуллукъчулары гиргенни эсгермеге сюемен.

Конкрусун гьасиллерине гёре, Санкт-Петербургдагъы «Дагъыстан» деген маданият-ярыкъландырыв центрны атындан ортакъчылыкъ этген Риана Рамазанова къумукъланы арасындан алдынлы ерге ес болгъан.

Биз Риана Рамазанованы етишген уьстюнлюгю булан къутлай туруп, огъар савлукъ, насип ва кёгю гьаман да ачыкъ болмакъны ёрайбыз.