Бизин самолётлар тыш пачалыкълагъа учажакъ

Артдагъы 2 йылны ичинде Дагъыстан туристлени инг де кёп сюеген ери болуп токътагъан. Оьтген йыл бизин республикада 2 миллионгъа ювукъ турист болгъан, шоланы 70 проценти самолёт булан гелген.

Гьал шолай давам этилип турса, аэропортда самолётлар учагъан ёллар етишмей къала. Шону учун да бизин аэропортда 2023-нчю йылда башлап, 2 йылдан битдиреген кюйде самолётлар учагъан янгы ёл этилежек. Шогъар 13, 2 миллиард манат федерал акъча гёрсетилген.
Янгы самолётлар учагъан сызакъны узунлугъу 3, 2  чакъырым ва генглиги 45 метр болажакъ. Янгы ёл этегенде аэропортну иши токъталмажакъ деп билдириле.