Айшат Нажмудиновагъа Россияны Президенти Владимир Путинни медалы тапшурулгъан

9 марта 2021 в 22:31 97
Айшат - уллу сынаву булангъы волонтер, «Волонтерлар-медиклер» деген Бютюнроссия жамият чалышывуну ЯНАО-дагъы бёлюгюн къурумчусу, онкология булан авруйгъанлагъа кёмек этмек учун къурулгъан «Юреги авагъан гюн» деген бирлешивню ёлбашчыларыны бириси, #КумыкиМира деген бирлешивню ёлбашчысы.

Айшат дюньяны 500 лап да яхшы волонтерларыны, Артекни 700 лап да яхшы волонтерларыны арасына гирген, ол Ямалны лап да белгили адамларыны бирисине санала. Ол яшёрюмлени ва студентлени 2017-нчи йылда оьтгерилген Бютюндюнья фестивалында, 2018-нчи йылда юрюлген топ оюндан дюнья чемпионатында, 2019-нчу йылда Бютюндюнья Универсиадасында волонтерлукъ иши юрютген. Ол 2019-нчу йылда «Россияны гёнгюлчюсю» деген Бютюнроссия конкурсуну «Яхшы иш» деген бёлюгюнде алдынлы ерни алгъан, ону гьакъында «Адатлы адамланы къоччакълыгъы» деген деген китапда да язылгъан.

Оьрде эсгерилген медал Айшатгъа пандемияны вакътисинде юрютген волонтерлукъ иши саялы берилген. 2020-нчы йылны март айында савлай Россияда къурулгъан 85 штабыны къурумчуларыны арасына гирген, Урал ва Йыракъ Гюнтувуш Федерал округларында 65 чагъындан оьтген ватандашлагъа кёмек этеген штабланы башын тутгъан. Бугюн де ол бир-нече тармакъларда чалыша, гечеси-гюню булан ишлейген 88002003411 федерал телефон линияда волнтерлар-психологланы ишлерин камиллешдире.

Шо чалышыву саялы Айшат Россияны Президенти Владимир Путинни атындан «#МыВместе деген Бютюнроссия чараны оьтгеривде жанаварсыз этген къоушум саялы» деген медал булан да савгъатлангъан.

Айшатгъа медалны Москвада оьтгерилген #ГодКакМыВместе  деген форумну барышында РАНХиГС деген президентлик Академиясыны проректору, «Россия – имканлыкъланы уьлкеси» деген бирлешивню директору Алексей Геннадиевич Комиссаров тапшургъан.

Шо - Айшат учун дёртюнчю медал, эки медалны огъар Россияны Президенти, бирерден ЯНАО-ну губернатору ва Россияны МЧС-и тапшургъан.