Ашарапудин Исламов Адил-Янгыюртну ёлбашчысы этилип сайлангъан

24 марта 2021 в 20:54 88
Бугюн юрт Жыйынны депутатлары бир гёнгюлден бирдагъы 5 йылгъа къайтара Ашарапудин Исламовну Адил-Янгыюртну ёлбашчысы этилип сайлангъан.

Бизге билдирген кюйде, Жыйында гетген йылны сентябр айында оьтген сайлавларда утгъан депутатлар бары да ортакъчылыкъ этгенлер. Конкурс комиссиясында оьтген юртну ёлбашчысы болуп ишлеп турагъан Ашарапудин Исламовгъа олар бары да бир гёнгюлден тавуш бергенлер ва ону ихтиярларын брдагъы 5 йылгъа созгъанлар.

Ашарапудин Исламов – адильянгыюртлу. Ол 1972-нчи йылда тувгъан,  ата юртундагъы орта школаны яхшы къыйматлагъа битдирген сонг, Дагъыстан Пачалыкъ педагогика университетин тамамлагъан.

Гетген асруну 90-нчы йылларындан 2016-нчы йыл болгъанча далапчылыкъ булан машгъул болгъан. 2016-нчы йылны февраль айында Адил-Янгыюртну ёлбашчысы этилип биринчилей сайлангъан.
Уьйленген. Татывлу агьлюде уьч къызын тарбиялай.

Ери гелгенде, Адил-Янгыюрт Бабаюрт районну уллу юртларыны бириси экенни эсгермеге тюше. Адил-Янгыюрт сельсоветге Адил-Янгыюрт ва Чанкаюрт гире. Артдагъы гьисаплагъа гёре, юртда 5 мингден артыкъ адам яшай. Оланы 90 процентден къолайы – къумукълар.