Ана тилни лап да яхшы муаллими

5 марта 2021 в 23:43 79
Буйнакский районда «Ана тилни лап да яхшы муаллими» деген конкурсну район бёлюгю оьтген. Конкурсда районну школаларыны 8 муаллими ортакъчылыкъ этген.

Бизге билдирген кюйде, конкурсда ортакъчылыкъ этген къумукъ тилден дарс береген муаллимлер «Навруз байрам», «Тул къыз», «Къурдашлар къыйынлы гюн табула» деген темалагъа гёре онгарылгъан оьзлени видео гесеклерин гёрсетгенлер.

Адилли жюрини чыгъаргъан гьасиллеге гёре, къумукъ тилден Тёбенкъазанышдагъы 3 номерли орта школаны муаллими Мадина Зубайдинова 1-нчи ерге ес болгъан.

Конкурсну гьасиллерине гёре алдынлы ерни алгъан муаллимлер дипломлар ва грамоталар булан савгъатлангъан.

Билдирилеген кюйде, район оьлчевде алдынлы ерни алгъан муаллимлер республика конкурсунда ортакъчылыкъ этежеклер.