Уьч ярыш – дёрт алдынлы ер

Уьч ярыш – дёрт алдынлы ерИюльну 4-нден августну 11-и болгъунчагъа, тутушуп ябушувдан уьч уллу Россия ва халкъара ярышлары оьтгерилди. Шоланы барысында да хыйлы дагъыстанлы кочаплар ортакъчылыкъ этди. Уьстюнлюк къазангъанланы арасына бабаюртлу яш кочаплар 20-22 йыллыкъ Азнавур Таваев, Динислам Тахтаров, къаягентлилер Магьамматмурат Дадаев, Бийсолтан Арсланов гирдилер.


 

РОССИЯ ЧЕМПИОНАТЫ


Тутушуп ябушувдан Россияда лап гючлю гьисапланагъан ярышлар бу йыл июль айны 4-нден 7-сине ерли Краснодар крайны Сочи шагьарында оьгерилген. Шоларда ортакъчылыкъ этген къумукъ яшланы арасында Бабаюрт райондан чыкъгъан Динислам Тахтаров инг яхшы натижа гёрсетген.
61 кило авурлукъда ол 5 керен халчагъа чыкъгъан. Биринчи ва экинчи гезиклерде Динислам дагъыстанлы яшлар Жабрайыл Къайырбековдан ва Ибрагьим Абдурагьмановдан уьстюн гелген. Тек халчадагъы уьчюнчю ва авур ябушувунда 4:6 санав булан да­гъыстанлы Рамазан Ферзалиевге утдургъан.


Утулув ону гёнгюлсюз этмей. Артдагъы сав гюнню узагъында юрюлген тогъатартывларда ол башлап якутиялы гючлю кочап Эдуард Григорьевни ута, сонг дагъыстанлы Магьаммат Салаватовну енге ва ярым финалгъа чыгъа. Бу ёлугъув залдагъыланы барысыны да бек тергевюн тартгъан десек, янгылыш болмасбыз деп эсиме геле. Огъар къаршы айтылгъан россиялы кочап, спортну халкъара устасы бурятиялы Александр Богомоев гьазирлене. Динислам бир де тартынмай алгъа юрюй ва 3-4 минутну ичинде 10:0 санав булан тогъатартывну оьзюню пайдасына битдире. Натижада уьчюнчю ер ва бронза медаль Динисламны тёшюне тагъыла. Къутлайбыз!


 

ВАНАДЗОРДАН ШАТ ХАБАР


Ванадзор – Арменияны гиччи курорт шагьары. Мунда гьар йыл белгили эрменили кочап, Европаны чемпиону, Олимпия оюнларында гюмюш медаль къазангъан Степан Саргсянны савгъатларына ес болмакъ учун халкъара ярышлары оьтгериле.
Бу бизин кочаплагъа да ярашгъан шагьар. Гетген йыл мунда 74 кило авурлукъда тутушгъан къаягентли яш кочап Сайпулла Алиболатов уьст болгъан. Бу йыл буса Сайпулланы натижасын бабаюртлу яш кочабыбыз Азнавур Таваев (65 кило) давам этген.


Азнавур – яшёрюмлени арасында Европаны чемпиону. Ванадзорда ол уллулардан да къалышмагъан. Оьзюню группасында ол бары да кочапланы ута. Финалда осетиялы гючлю кочап Артур Бадтиевден уьст болуп, алтын медал булан савгъатлана.


Азнавурну уьстюнлюгю лап оьр макътавлагъа лайыкълы. Айтагъаным, бу авурлукъда тутушуп ябушувдан дюньяны чемпиону Бекхан Гойгереев янгыз 3-нчю ерге тюгюл гётерилмеге бажармагъан.


 

БИЗИН ФИНАЛ


Августну 9-ндан 11-не ерли Белоруссияны тахшагьары Минскиде белгили совет спортсмен, дюньяны 7 керен чемпиону, Олимпия оюнларында уьч гезик уьст болгъан кочап Александр Медведни савгъатларына ес болмакъ учун халкъара турнир, 30-нчу гезик оьтгерилген. Дагъыстанны жыйым командасына бу йыл эки къаягентли яш кочап да къошулгъан.
Оланы гьарисини уьстюлюгюне, яхшы натижа гёрсетежегине шекленмей эдик. Шолай болма да болгъан.


Ярышларда 70 кило авурлукъда ортакъчылыкъ этген 20 йыллыкъ Бийсолтан Арсланов ва 21 йыллыкъ Магьамматмурат Дадаев гьариси къаршы чыкъгъан уьчер кочапны утуп, финалгъа чыкъмагъа бажаргъанлар.


Тутушувлар енгил болмагъан. Магьамматмурат дагъыстанлы Рамазан Рамазановну (10-9), болгариялы Эми Умарпашаевни (4:0), къыргъыз Эламан Догдурбек Уллуну (5:2) утуп финалгъа чыгъа. Бийсолтан буса оьзюню авурлугъунда башлап россиялы Вадим Даниловну (11:0) ута. Сонг арт-артындан къыргъыз Исламбек Орозбековну (16:9) ва Узбекистандан гелген Олимпия оюнларында уьчюнчю болгъан гючлю кочап, спортну халкъара устасы Ихтиёр Наврузовну 13:2 санав булан таза утмагъа бажара. Финалгъа чыкъса да, къаягентлилер бири-бири булан тутушмайлар. Саны авуртгъан Бийсолтан Арсланов шогъар себеп болгъан.