Уьстюн гелгенлер савгъатланды

16 августа 2019 в 22:23 502
Уьстюн гелгенлер савгъатландыБуйнакск районну «Данко» деген ял алыв лагеринде ДР-ни Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитовну савгъатын алмакъ учун ярышлар оьтгерилген. Шо ярышлар спортну тутушуп ябушув, грэплинг, дзюдо къайдаларындан юрюлген.

 


Буглендеги «Данко» деген спорт школаны сиптечилиги булан оьтген ярышларда гьюрметли къонакълар гьисапда район администрацияны башчысыны заместители Арсланали Жапаров, Дагъыстанны Ростов областдагъы вакили Магьаммат Халилов, Буйнакск районда спорт ябушувну федерациясыны президенти Набиюлла Гьажибатыров ортакъчылыкъ этген. Къазахстандан, Санкт-Петербургдан, Волгодонскиден гелген спортсменлер де оьзлени гючюн сынагъан.


Ябушувлар беш тюрлю авурлукъда юрюлген. Буглен школаны спортсменлери уьстюнлю ерлер къазанып, Буйнакск районну командасын биринчи ерге чыгъарма болгъан. Гьажимурат Гьажибатыров, Асгьабали Хузайматов ва Асадулла Гьажибатыров биринчи ерлени алгъан, медаллар ва кубоклар булан савгъатлангъан.


 

Бизин мухбирибиз.