Таргъу шавхалланы къаласы къурула

Жамият Ёлдаш
24 марта 2017 в 11:21 1207
Таргъу шавхалланы  къаласы  къурула

17 -нчи мартда Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны Председатели Хизри Шихсайитов Тарковский шавхалланы къаласын къурув масъалагъа багъышлангъан жыйын оьтгерген.

Шо жыйынны ишинде ДР-ни къурулуш, архитектура ва яшавлукъ-коммунал хозяйствосуну министри Ибрагьим Къазибеков, Буйнакск районну башчысы Даниял Шихсайитов, ДР -ни агъачлыкъ хозяйство комитетини председателини заместители Ибрагьим Ибрагьимов, ДР -ни ёл хозяйство агентлигини ёлбашчысыны заместители Сиражутдин Айгумов, «Ёлдаш» газетни баш редактору Камил Алиев ортакъчылыкъ этген.

Жыйынны ача туруп, Хизри Шихсайитов Дагъыстан Респуб­ликаны Башчысыны сиптечилиги булан Тарковский шавхалланы къаласын къурмакъ деген къарар къабул этилгенни эсге салгъан. Шо музей-комплексни болажакъ ери белгиленген, министерликлеге ва оьзге тюрлю къурумлагъа тийишли тапшурувлар берилген.

Жыйынны ортакъчылары шу проектге гёре этилген ишни, ону барышы гьакъында сёйлегенлер, олар мемориал музей-комплекс­ни макетине де къарагъан.

Хизри Шихсайитов бу проектни республиканы гележегинде, туризмни оьсдюрювде, маданиятны ва адатланы янгыртывда, халкъны тарих эсделигин сакълавда агьамиятын айрыча эсгерген.

Жыйынны ортакъчылары башында Х. Шихсайитов да булан шу тарихи-маданият къурулуш болажакъ ерге де барып къарагъан.


Бизин мухбирибиз.