ДР-ни Халкъ Жыйынына Чакъырыв кагъызны гьакъында

Жамият Ёлдаш
17 февраля 2017 в 11:31 1020
Прочту позже
ДР-ни Халкъ Жыйынына Чакъырыв кагъызны гьакъында

Гьасиликалам, шо документ аслу социал-экономика оьсювню, дагъыстанлыланы яшав гьалын яхшылашдырмакъ учун бакъдырылгъан. Шо къайдада янашгъанда, Чакъырыв кагъыз ишни яшавгъа чыгъарагъан къурумланы, адамны яшавун яхшылашдырывгъа бакъдырылгъан.

Алдагъы Чакъырыв кагъызлардан бу йылгъысыны башгъалыгъы артдагъы йыллардагъы оьсювню анализ этмек иш сынавун гьисапгъа алмакъ булан байлавлу. Бир-бир министерликлени ва тармакъланы ёлбашчыларыны иши булан рази болмагъан Республиканы Башчысы Рамазан Гьажимуратовични кадр масъалаланы чечеген кюю республиканы оьсювюне таъсир этер деп эсиме геле.

Артдагъы йылларда аз иш этилмеген. Тек Рамазан Гьажимуратович етишген оьрлюклени гьакъында тюгюл, шо ёлда тувулунгъан масъалаланы гьакъында айта.

Ол Дагъыстан Республиканы Халкъ Жыйыныны закон яратывчулугъуна ва вакиллик ёлуна, олай да депутат корпусунда яшёрюмлени санаву оьсегенге агьамият берегенни эс этебиз. Гьалиден сонг да гьакимлик къурумлагъа, айрокъда «Единая Россия» партиягъа тийишли яшёрюмлени ва тиштайпаланы сайламакъны таклиф эте.

Республиканы депутат корпусу алдыбызгъа салынгъан чакъырывлагъа жаваплы янашар, Чакъырыв кагъызда салынгъан масъалаланы чечивде актив кюйде ортакъчылыкъ этер деп эсиме геле. Тез заманны ичинде Халкъ Жыйынны депутатлары адамлар булан ёлукъмакъ учун шагьарлагъа ва районлагъа баражакъ. Шо ёлугъувларда Дагъыстанны Башчысыны Чакъырыв кагъызында айтылагъан англатыв иш булан машгъул болажакълар, – деген Халкъ Жыйыныны Председатели.


Бизин мухбирибиз.