Имам Шамилни тувгъан гюнюне

Имам Шамилни тувгъан гюнюне    <br>Абдулманап Гамзаев

Имам Шамилни 220 йыллыгъына байлавлу болуп 28-нчи июнда «дёгерек столну» айланасында пикру алышдырыв оьтгерилди. Ону ишинде Дагъыстан илму центрыны ёлбашчысы, филология илмуланы доктору А.Муртазалиев, ону баш илму къуллукъчусу, тарих илмуланы доктору Ю.Дадаев, Дагъыстан пачалыкъ университетни дарс беривчюсю, тарих илмуланы доктору, профессор Х-М.Доного,

Россияны халкъларыны ассамблеясыны дагъыстан бёлюгюню председатели З.Ильясов, «Ахульго» деген жамиятны председатели Г.Абдулаев, яшёрюмлени ишине къарайгъан министерликни касбучусу М.Микайылов, маълумат къуралланы журналистлери ортакъчылыкъ этдилер.

«Дёгерек столну» ишин юрютеген А.Муртазалиев Имам Шамилни гьакъында маълумат берди. Шамилни тувгъан гюнюн белгилейген Дагъыстан Республиканы Башчысыны указы чыкъгъан, ону яратывчулугъуна байлавлу ким не айтма бола деген соравну берди.

Х-М.Доного: «Шамилни яратывчулугъуна байлавлу тарихде кёп материаллар бар. Бугюн ол адамны гьакъында айтсакъ, ону яратывчулугъуну теренине тюшсек, дюнья оьлчевге чыкъма герекбиз. Ону гьакъында айта туруп, бизге ону заманына къайтма тюше».

З.Ильясов: «ХIХ юз йылда Россиягъа къаршы Дагъыстанда юрюлген давну материалларына къарасакъ, Шамилге бир янсынлы багьа берме болмайбыз. Шамил гьар не заманда да оьзюне соравлар берме тюшеген адам. Бугюн ол бизин эсибизде къайпанмайгъан хасиятлы, эркек адам гьисапда къала».

Г.Абдуллаев айтгъан кюйде, Дагъыстан Республиканы Башчысыны указы бугюн толу кюйде ишлемей. Имам Шамилни яратывчулу­гъуна бир яндан янашма ярамай. Ол адам олай янашывну къабул этмей. Огъар игитге, къоччакъ адамгъа йимик янашма тарыкъ.

А.Муртазалиев: «Россияны тарихинде булай язылгъан. Ол ва ону найыплары юртлагъа чапгъын эте болгъан, талавур булан машгъул бола болгъан. Шолай айыплавлагъа нечик жавап берме бола?» – деп сорады.

Х-М.Доного: «Шамилни яратывчулугъуна шолай янашыв гьар заманда да болгъан. Олагъа агьамият берме тынч тюгюл. Россия империяны тахшагьары Санкт-Петербургда ону макътайгъан материаллар да бар. Ону макътап да кёп материаллар чыкъгъан».

А.Муртазалиев «дёгерек столну» яба туруп, имам Шамил дюньядан гетгенде кимлер булан гёмюлгенни, Арабыстанда къайсы къабурларда гёмюлгенни эсгерди.


А.Гьамзаев.