Дербентде Навруз байрам чаралар оьтгериле

Новости Ёлдаш
23 марта 2015 в 15:55 1553
Прочту позже
Дербентде Навруз байрам чаралар оьтгериле <p align="justify">
 <span style="color: #0054a5;"><i>     <br>
	<b> </b></i></span><b> </b>
</p>
<b> </b>
<p align="justify">
	<b> </b><span style="color: #0054a5;"><i><b>       Навруз гюнюгюз мубарак! Тюрк тиллерде язбашны, янгы чакъгъа исив тюшген, гюнню шавлалары иситме башлайгъан вакътисинде, март айны 21-нде, «Навруз гюнюгюз мубарак» деп къутланыр. Гертилей де, Нав­руз байрам савлай дюньяда кёп халкъланы арасында язбашны, янгы гюнню геливю, табиатны тюрленивю, янгыртыву булан байлавлу. Навруз адатлы гьалда от да ягъып байрам кюйде март айны 21-нден башлап оьтгериле. </b></i></span>
</p>
 <br>


          2009-нчу йылны сентябр айындан башлап, Навруз байрам ЮНЕСКО-ну маданият варислигини списогуна да гийирилген. Дагъыстанда Навруз байрамгъа кёбюсю гьалда къыбла районларда яхшы агьамият ва тергев берилип, милли байрам гьисапда оьтгериле.

         Муна бу йыл да Дербент шагьарда март айны 15-нден башлап, Навруз байрамгъа гьазирлик гёрмеге, алданокъ маданият чаралар оьтгерилме башлагъан. Дербент шагьарда Нарын-Къаланы алдында Навруз байрамгъа байлавлу чараларда Азербайжан, Лезги, Табасаран театрланы артистлери, Дагъыстан бийивлени «Каспий» деген пачалыкъ ансамбли, маданиятны ва билим беривню Дагъыстан академиясыны, музыкалы училищени студентлери концерт гёрсетген.

         Байрамны ортакъчыларын музей-заповедникни директору Али Ибрагьимов къутлай тутуп, жыйылгъанланы бу гюнлер тереклер орнатма чакъыргъан. Байрам чараларда ортакъчылыкъ этегенлеге Нарын-Къаланы алдында уллу самоварлардан чай берилген.

    Навруз байрамгъа байлавлу чаралар Дербент шагьарда ва Дербент районну юртларында март айны 21-не ерли узатылажакъ.


ДР-ни маданият министерлигини прес-къуллугъу.