Далапчылагъа кёмеклешив ёрукълаша

17 августа 2016 в 08:51 1038
Прочту позже
Далапчылагъа кёмеклешив ёрукълаша<p style="text-align: justify;">
 <br>
</p>
<p style="text-align: right;">
 <a href="http://yoldash.ru/authors/news_author.php?author_id=3479"><i>Автор: Сунгуров РУСЛАН</i></a>
</p>
<p style="text-align: right;">
 <a href="http://yoldash.ru/authors/news_author.php?author_id=3479"></a><br>
</p>
<p style="text-align: justify;">
 <i><span style="color: #0054a5;">Сиз далапчылыкъда иш гёремисиз? Ишигиз алгъа юрюсюн деп гьаракат этемисиз? Грантгъа ес болма сюемисиз? Эгер де шу уьч де суалгъа «дюр», «дурус» деп жаваплана бусагъыз, тюпде язылгъан маълумат сизге пайдалы болур.</span></i>
</p>
<p style="text-align: justify;">
 <i><span style="color: #0054a5;"><br>
 </span></i>
</p>
 <br>


Август айны 3-нде МФЦ-лени республика центрыны бинасында «МФЦ-ден бизнесге – увакъ ва орта далапчылыкъгъа кёмеклешив» деген регионара конференциясы оьтгерилди. Дагъыстанны далапчылыкъ ва инвестиция агентлигини башчысы Башир Магьамматов, Дагъыстандагъы МФЦ-лени директору Осман Хасболатов, Дагъыстанда далапчыланы ихтияраларын якълайгъан вакили Завур Къурбанов, Дагъыстанны печат ва маълумат министрини заместители Александр Кургенян, бизнес-жамият ва башгъа жамият къурумланы вакиллери шонда ортакъчылыкъ этдилер.

Далапчыланы бу йыл грантгъа ес болмакъ учун берилеген арзаларын МФЦ-лерде, 1-нчи августдан башлап, 31-нчи августгъа ерли къабул этежек деп билдирди Башир Магьамматов. Грантгъа ес болгъанланы атлары октябр айда белгили болажакъ.

Агентлик де, МФЦ де бир-бири булан дыгъар байлап, далапчыланы Магьачкъалагъа ёл юрюшюнден, тюрлю-тюрлю идаралагъа чабывулундан азат эте. Айланч ёллардан айланмай, грантгъа ес болмагъа имканлыкълар ачыла.

Б. Магьамматов айтгъан кюйде, грант алмакъ учун арза булан бирче берилеген кагъызланы сиягьын (перечень документов) далапчылар агентликни сайтында да ва сизин яныгъызда ерлешген МФЦ-ни къуллукъчуларындан да ахтарып билмеге бола.

Осман Хасболатов да оьзюню сёйлевюнде арза береген далапчылагъа МФЦ-ни къуллукъчулары ва юристлери бары кёмегин толу кюйде этежек деп англатыв берди. Ёлугъувну ахырында О. Хасболатов Дагъыстанны далапчылары МФЦ-лерде оьзлени 114 тюрлю къуллугъун кютюп болагъанны эсгерди. Гьатта далапчы деп гьисапгъа гийирювден башлап, бир тайпа лицензиялагъа ерли онгара.