Музей жыйгъан эл ахтарывчу

Музей жыйгъан эл ахтарывчу


     Зайнарбек Зайнарбековну Оьтемишде ерли халкъ яхшы таный. Ол –школада учитель болуп ишлейгенден къайры да, юртну музейин къургъан адам.

 

– Нече бар экспонатланы санаву? – деп сорайман Зай­нарбекге:


–Бир минглер де бардыр?


– Нече йыл бола жыягъанынг?


– 30 йыллар боладыр, – деп жавап берди ол.


Гертиден де, кёп ва къыйматлы экспонатлар бар. Тек жыйылгъан гиччи эки уьй тарлыкъ эте. Оьтемиш йимик 5 минг йыл болагъан юртгъа, озокъда, мекенли бинасы булангъы музей уью де тарыкъ экенин олар оьзлер де чи англай, тек шо масъаланы теренлигине район гьакимият да тергев бере буса яхшы болур эди деп ойлашса тюгюл, дагъы этип болагъаны ёкъ.


Зайнарбекни гьакъында сёз чыкъгъан сонг, ону шаирлик пагьмусуну гьакъында да эсгерме тюше. Эки китабы чыкъгъан. Россияны язывчуларыны союзуну члени. Гетген йыл юртлулары, къонакълар да чакъырып, юртлу шаирни 70 йыллыгъын белгилеген.


Мен Зайнарбекни таный­гъанлы кёп бола. Ол алда школада «Тангчолпан» деген кружокну да юрюте эди. Энни о адабият кружокну Элмира Исаева юрюте. Оьзю буса «Эл ахтарыв» кружогуну яшлары булан бирче Оьтемиш юртуну ахтарылмагъан сокъмакъларын излеп юрюй.