«Порт Артур» бекликни якълавчуларыны уьстюнлюгю

«Порт Артур» бекликни якълавчуларыны уьстюнлюгю          Россияны дав асгер тарихинде 1904-нчю йылны ноябр айыны 26-сы «Порт-Артур» деген бекликни якълай туруп бизин асгерлер японланы асгеринден уьст болгъаны булан белгили. Бу бекликде орус гарнизон 10 айны узагъында японланы гьужумуна къаршы ябушгъан.


Олар япон армия дёртюнчю керен шо гюн этген уллу гьужумну токътатгъан ва олардан уьст болгъанын тасдыкъ этген.


Японланы асгеринден оьлгенлени санаву 100 минг адамгъа етише болгъан. Шоллукъда бек стратегия маънасы булангъы «Порт-Артур» японланы чапгъынчы гьаракатларындан мекенли кюйде азат этилген.


 

Максим ЭСЕНБИЕВ.