Пачалыкъ савгъатгъа ес болгъан

Пачалыкъ савгъатгъа ес болгъан

      Бу жуманы башында Дагъыстанны Башчысы В. Васильев гьар тюрлю тармакъларда оьзлени гьаракатын гёрсетген адамлагъа пачалыкъ савгъатлар тапшурду. Оланы арасында белгили, пагьмулу шаирибиз, Буйнакск районну маданият управлениесини начальниги Рукъуят Иразутдинова бары бизин де сююндюрдю.


Ону кёп йыллар натижалы кюйде ишлегени ва етишген уьстюнлюклери учун Дагъыстан Республиканы Гьюрметлев грамотасы булан савгъатлагъан.


 

СУРАТДА: савгъат тапшурулгъан вакъти.