Муаллимлер янгы технологиялагъа уьйрене

Муаллимлер янгы технологиялагъа уьйренеИлмуланы гиччи академиясында охутув сессияны 3-нчю бёлюгю оьтгерилген. Онда технология дарсны 63 муаллими ортакъчылыкъ эте. Эсгерилген сессия «Гьалиги школа» деген проектге гёре, «Оьсювню белгиси» деген билим берив центрланы къурувуну айланасында оьтгериле эди.

 


Эсгерилген къурумну директору Абдулмежит Багьамаевни айтывуна гёре, юртларда чалышагъан муаллимлер янгы къайдаланы ва технологиялагъа къоллап ишлемеге гьазир. Бизин къурумну борчу – олагъа янгы билимлер бермек ва оланы къоллама уьйретмек.


Гезикли сессия август айны 19-ндан 23-юне ерли юрюлежек. Онда информатика, технология ва оьзге дарсланы 250 муаллими ортакъчылыкъ этежек.


 

Бизин мухбирибиз