«Абилимпикс» учун гёнгюллюлер къабул этиле

«Абилимпикс» учун  гёнгюллюлер къабул этиле«Абилимпикс» деген чемпионат сентябрь айны 25-26-сында Дагъыстанда 3-нчю гезик оьтгерилежек. Чемпионатда ортакъчылыкъ этмек учун гёнгюллю кёмекчилени жыймагъа башлагъан. Шо гьакъда «Уьстюнлюк» деген яшёрюмлени иш булан таъмин этив республика центрыны прес-къуллугъу билдире.

 


Гёнгюллюлени жыйымына 14–30 йыллыкъ чагъындагъы яшёрюмлеге къошулмагъа имканлыкъ бериле. Шону учун «АИС молодежь России» ва abilimpicspro.ru. деген сайтларда гьисапгъа алынмагъа тарыкъ. Арзалар бу айны 19-у болгъунча къабул этиле.

 

Бары да гёнгюллюлер гьисапгъа алынажакъ ва хас гийимлер берилежек. Шолай да чемпионатны вакътисинде яшёрюмлер аш-сув ва транспорт булан таъмин этилинежек.


 

Бизин мухбирибиз.