Юбилейине багъышланды

Главная страница » Юбилейине багъышланды
Шо уллу агьвалатгъа байлавлу болуп Буйнакскидеги центральный китапхананы къуллукъчулары ону яратывчулу­гъуна ба­гъышлап китап выста­вка оьтгерди. Шо гюн яшлагъа ону гьакъында хас берилишлер гёрсетилди, китаплары малим этилди.

Кёстекли пагьмулу шаирни гьакъында, ону яшавун ва яратывчулугъун гёзден гечирип, ра­йонну китапханасыны бёлюгюню заведующийи Р. Зубайырова ва баш китапханачы П. Алхылаева чыгъып сёйледилер.

Анвар Гьажиев – Дагъыстанны халкъ шаири, С. Стальскийни атындагъы республика савгъатны лауреаты. Ол 1914-нчю йылда тувгъан. Яшлайын адабиятгъа, шиъру язывгъа тюшюнген. А. Гьажиев бир нече газетлерде, «Дослукъ» деген альманахда, партия къурумларда да ишлеген, республиканы радио ва телевидение комитетини председателини къуллугъун кютген.

Ону яратывчулугъунда кёп темалар бар: лирика, игитлик, сатира ва оьзгелери. Шаир оьзю­ню биринчи шиъру китабын 1934-нчю йылда, оьзю­не 20 йыл болагъанда чыгъара. Давдан сонг Анвар Гьажиевни «Юлдузлу тавлар», «Насип гьакъда йырлар», «Тангчолпан», «Бизин тавларда», «Энемжая» деген ва башгъа китап­лары бирини артындан бири дегенлей чыгъа. Шолар аслу гьалда къоччакълыкъны, совет халкъны давда гёрсетген игитликлерини гьакъында, тавлар элиндеги янгы яшавну, халкъланы дослугъуну гьакъында язылгъан. Ону замандашлары айта туруп кёп керенлер биз де эшитгенбиз, Анвар Гьажиев йимик къумукъ поэзияда маъналы, арив язагъан шаирлер аздыр.

Шаирни кёбюсю шиърулары тезден берли охув китаплагъа да гирген. Къумукъ поэзияны классиги Йырчы Къазакъны гьакъында язгъан асарлары учун, адабиятны сюегенлени таклифи де булан шаирге республиканы пачалыкъ савгъаты берилген болгъан.

Яшлагъа бу шаирни таржума якъдан да нечик пагьмусу болгъанны бизин китапхананы къуллукъчусу С. Вагьапова хабарлады. Анвар Гьажиев рус тилден къумукъ тилге ким де ушатып охуйгъан кюйде асарлар гёчюрген. Ол М. Лермонтовну, В. Маяковскийни, Гь. Цадасаны, С. Стальскийни, Р. Гьамзатовну ва башгъа шаирлени, язывчуланы асарларын таржума этген. Шо ишге де ол бек жаваплыкъ булан янашгъан. Огъар, гертилей де, халкъ шаири деген ат негьакъ берилмеген.

Китапханачы Б. Абдурагьманова ёлугъувну ахырында Анвар Гьажиевни савгъатларын эсгерди. Адабиятны ёлунда ол етишген уьстюнлюклер тергевсюз къалмагъан. Огъар эки керен Загьмат Къызыл Байракъны ордени, Гьюрметлев Белгиси деген орден ва кёп санавда медаллар берилген болгъан.

С. Пахрутдинова,

Буйнакскидеги центральный район китапхананы директору.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
Генерация пароля