Тергевлени натижалары

Главная страница » Тергевлени натижалары
Алдына салынгъан талаплагъа жавап бермей деген бёлюкге гирген оьр охув ожакъланы арасында Дагъыстанда иш гёреген 3 оьр охув ожакъ ва оланы 7 филиалы да бар. Алышынывлар этилмеге герек оьр охув ожакъланы арасында Дагъыстан пачалыкъ педагогика университет де эсгерилген. Алдына салынгъан талаплагъа жавап бермей деп билдирилген оьр охув ожакъланы арасында «Дагестанский медицинский стоматологический институт» ва «Дагестанский теологический институт имени Саида Афанди» эсгериле.

Россия Федерацияны билим беривге ва илмугъа къарайгъан министерлиги эсгерген кюйде, мониторингни оьтгеривде оьр охув ожакъланы даражасын къыйматлайгъан, анализ этегенде билим берив, илму-ахтарыв, халкъара, финанс-экономика чалышыву, оланы инфраструктурасы, аслу билим берив программалагъа гёре охуйгъан тыш пачалыкълардан гелген студентлени санаву гёз алгъа тутулунгъан.

Ондан къайры да, бу йыл оьтгерилген мониторингде башындан башлап билим берив ожакъланы хаслыгъы ва выпускниклени иш булан таъмин этилгенлиги де гьисапгъа алынгъан. Сонг да, харж булан таъмин этилген кююн къыйматлай­гъанда дарс беривчюлени орта алапаларыны оьлчевю гьисапгъа алынгъан. Шолай да, пачалыкъны янындан харж булан таъмин этилмейген оьр охув ожакълар бу йыл биринчилей мониторингде ортакъчылыкъ этген.

Оьр охув ожакъларда билим берив ишни барышын ахтарагъанда кадрлар булан таъмин этивде дарс беривчюлени ва студентлени санаву да анализ этилген. Бир-бир оьр охув ожакъларда билим берив, охутув булан тюгюл, дипломлар уьлешив булан машгъул болуп тургъаны аян этилген.

РФ-ни билим беривге ва илмугъа къарайгъан министрини заместители Александр Климов эсгерген кюйде, алдына салынгъан талаплагъа жавап бермей деп билдирилген оьр охув ожакъланы кёбюсюнде штатда тюгюл дарс беривчюлер ишлеп тургъан.