Кабират Къадырова – йылны муаллими

Главная страница » Кабират Къадырова – йылны муаллими

–Кабират Гьажиевна, дип­лом алып гелип, биринчи дарс берген гюнюнг эсингдеми?

– Озокъда эсимде. Гьалиден 19 йыл алда мен 3 номерли школагъа яш муаллим болуп гелдим. Ана тилден биринчи дарсны мен 6-нчы класда бердим. Шо йыллар шагьар школаларда ана тиллер янгы юрюлюп тура эди, биринчи керен дарс берме, озокъда, къы­йын болду.

– Шагьарлы яшланы ана тилге бакъгъан янашыву гьакъда не айтма боласан?

–Гьалиден 15 йыл алда, озокъда, яшланы ана тилге къараву бек осал эди. Тек артдагъы йылларда гьаллар яхшылашгъан. Яшлар ана тилин сюегенни гёремен. Шо мени муаллим гьисапда сююндюре.

Артдагъы йылларда къумукъ тил дарсларда яшлар къастлы­гъын гёрсетелер. Оьтгерилген конкурсларда актив кюйде ортакъчылыкъ этелер. Ингдеси, школагъа ата-аналары гелип, конкурслар, ёммакълагъа гёре пьесалар салма бизге кёмек этелер. Айтагъаным, къумукъ тилге къумукъ яшлар гьали шайлы агьамият берелер ва сюелер.

– Сен «Йылны муаллими» деген конкурсда не темагъа дарс бердинг?

– Мени темам юртлум, Да­гъыстанны халкъ шаири Анвар Гьажиевни яшаву ва

яратывчулугъуна багъышлангъан эди. Ата юртум Кёстекде мени муаллимим Алыпкъач Иналов берген дарслар магъа бек кёмек эте.

– Утма къыйын болдуму?

– Конкурсда шагьарны 6 муаллими ортакъчылыкъ этди. Мен эки-уьч ай алдын конкурсгъа гьазирлик гёрме башладым. Ата юртума барып кёп материаллар жыйдым. Утма тынч да болмады. Жюри мени биринчи ерге сайлады. Шогъар сююндюм.

– Кабират Гьажиевна, сени кёп сюеген язывчуларынг ва шаирлеринг кимлердир?

– Анвар Гьажиевни, Магьаммат Атабаевни, Агьмат Жачаевни ва Зулайха Атагишиеваны поэзиясын кёп сюемен. Мен охутагъан яшлагъа да бизин пагьмулу шаирлерибизни шиъруларын кёп охуйман.

– Сизин школаны яшлары шагьар конкурсларда да ортакъчылыкъ этгендир?

— Шагьарда гьар йыл оьтгерилеген «Ана тиллени гюню» деген байрамда ва шагьар конкурсларда мен охутагъан яшлар актив кюйде ортакъчылыкъ этелер. Бир нече керен савгъатлы ерлени де къазангъан. Бу йыл оьтгерилежек байрамда бизин школаны яшлары шиърулар охужакъ ва йырлажакълар.

Измулла ГЬАЖИЕВ.

Суратда: К.Къадырова дарсда.

Автор чыгъаргъан сурат.