Балдан татли экенмен

Главная страница » Балдан татли экенмен

Гюнеш иссилик бере,

Къуванчлыкъ бере ана.

Ананы къучагъында

Яшы нюр йимик яна.

Мамабыз берип гьар гюн,

Бал ашайман эртен мен.

Шо саялы да огъар

Балдан татли экенмен.