Артып тербей…

Россия Украинада хас асгер операция башлагъан сонг, дюньяны яртысы дегенлей Россиягъа къаршы экономика санкциялар къолламагъа башлады. Шо чаралар Россияны экономикасыны бары да тармагъына тийди демеге ярай. Долларны ва еврону багьасы артып бара. Буса да, шо гьаллагъа бизин далапчыларыбыз да оьз къошумун этегени тамаша тие.

 

Америка экономика санкцияланы къоллап да битгенче, ерли далапчылар багьалар артажакъны алданокъдан биле эди. Гьакъы­къатда, Россияны оьзге ерлеринде багьалар артып да битгенче, Дагъыстан алдынлыкъны алып, малланы багьасын 20-30 процентге артдырып да битди.

Базардагъы гьалланы юртларда тюкенлери барлар айтып битдирип болмайлар. Оланы сёзлерине гёре, артдагъы бир жуманы ичинде тюкенлерде сатылагъан малланы оьзлер юртда сатгъандан эсе, дагъы артыкъ багьагъа алмагъа борчлулар. Багьалар неге шолай гётерилгенни сатывчулар оьзлер де ачыкъ айтмагъа болмайлар, амма бары да ишни олар доллар булан байлайлар. Яни, долларны багьасы биржада артып, шо гюн малланы багьасы да кёкге чыкъгъан.

Долларны багьасы артгъанлыкъ булан тыш уьлкелерден сатып алынагъан маллагъа багьалар гётерилегени де англашыла, неге тюгюл де мунда далапчылар шо малланы учуз багьасындан сатса, олар шо акъчагъа тышдан янгы малланы шо багьагъа гелтирип болмайлар. Амма Россияны ичинде чыгъагъан, доллар булан бир аралыгъы да болуп болмайгъан маллагъа да багьалар арта барагъаны англашылмай.

«Айфон» яда «айпат» булан гьали болгъанча да яшамагъанбыз чы, гьалиден сонг да шолар болмаса да яшап болажакъбыз. Амма бизде чы­гъарылгъан, гьали болгъанча савлай дюньяны таъмин этип турагъан малларыбызгъа багьалар неге арта? Не эте, биз къаймакъны, бишлакъны, унну, тузну, майны, дюгюню ва оьзге ашамлыкъланы Европадан яда Америкадан сатып ала эдикми? Алмай эдик, энниден сонг да алмажакъбыз. Неге тюгюл де, шо маллар бизде болдурула, бизде чыгъарыла, бизде сатылма да сатыла.

Дагъысын айтмагъанда, дазудан тышгъа сатып болмайгъан малланы багьасы еринде учуз болмагъа герек эди. Амма тюгюл, дагъы да айтсам, багьалар артып бара. Далапчылар буса шондан сююнелер, акъчасыны тёбеси артажакъдан къуваналар. Амма амалсыз халкъ сатып алып болмажагъы оланы башы авуртмай. Шу вакътиде бир-биревлер янгыз оьзлени кисесини гьакъында ойлашмай, халкъны гьакъында бир гиччинев сама да ойлашса яхшы болажакъ деп ойлайман.

 

Герейхан ГЬАЖИЕВ,