«Анжи» Краснодардан – «алтын» очко

«Анжи» Краснодардан – «алтын» очко
   

Пятница, 06.04.2018г. - "ЁЛДАШ".

Футбол оюндан Россияны чемпионатыны гезикли оюнунда  бизин магьачкъалалы «Анжи»  Краснодар шагьарда къазангъан бир очко алтын очкодан да сыйлы деп гьисаплама ярай.


О гюн Краснодарда 22 градус иссилик, стадион толгъан къаравчулар турнир таб­лицаны башындагъы ерлени бирисинде токътагъан, Европаны лигасыны турниринде ойнама къаст этеген бугюн  Россияны чинк де гючлю командаларыны бириси, «Краснодар» команда таблицаны тюбюнде ерлешген магьачкъалалы «Анжини» къабул этди.


Оюн башлангъынча берген баянлыгъында майданны есилерини баш тренери Шалимов: «Биз бу оюнну не этип буса да утма тарыкъбыз, бизин мурадыбыз – турнир таблицада Европаны кубокларына чыгъар йимик ер къазанмакъ», – деди. Олай айтма Шалимовгъа тынч: «Краснодарны» аслу составында ойнайгъан къайсы футболист де – оьзю­ню уьлкесини жыйым командасына гиреген гючлю команда. Чапгъынчысы Фёдор Смолов буса Россияны чемпионатыны  бомбардири, жыйым команданы аслу чапгъынчысы.


Бизин баш тренерибиз Скрипченко: «Биз англайбыз, «Краснодар» – гючлю команда, Европаны кубокларында ойнамакъ деген масъаланы оьзлени алдына салгъан. Тек биз де, не болса да, мунда очколарсыз гетме гелмегенбиз», – деп гесди баянлыкъ алагъан мухбир тиштайпагъа. Шолай болма да болду.


Оюн башланды. «Краснодар» биринчи минутдан тутуп, «Анжини» къапусун гьужумгъа тутду. Гьужум биринчи тайм битгинче давам этилип турду. «Анжи» буса алда янгыз Будковскийни къоюп, сав команда булан есилени чапгъынларына къаршы токътады. Нечакъы гьужум этсе де, «Анжини» къапусуна гол гийирер йимик мюгьлетлери болмады.


Скрипченкону оюнгъа къургъан тактикасын футбол касбучулар, журналистлер  тюз гёрдю. Тек янгылыш да болмай къалмады. Есилени чапгъынларыны бирисинде Виктор Классон бизин штрафнойну ичинде, якълавчуну да алдатып, мююшден уруп, «Анжиге» гол гийирди. Тюзю, шо топну Лория тутма бола эди, тек осал ойнады.


Заманда бир тувагъан «Анжини» чапгъынлары Краснодаргъа айтардай къоркъунч бермеди, тек бир къоркъунчлу мюгьлет чи болду, Лескано  башы булан ургъан топ  есилени къапусуну гёнделен багъанасына тийип, майдангъа къакълыкъды.


Экинчи таймны бизинкилер бираз жыйнакълы, топну оьзлерде сакълап, чапгъынлар да эте башлады. Таймны ортасында буса оюнну толу кюйде оьзюню къолуна алды. Амма бир нече мюгьлетден пайдаланып болмады. Есилени бир нече къоркъунчлу чапгъынлары да болду.


Оюнну аслу заманы битип, судья уьч минут къошду. Къошулгъан уьч минут да битди, топ бизинкилерде, судья оюнну битдирме сагьатына къарайгъан мюгьлетде Лесканону пасындан пайдаланып, сав оюнну арив ойнагъан Олег Данченко оюнну топ гийирип, санавун тенглешдирди – 1–1 болду. 


Шолайлыкъда, баш тренери айтгъанлай, «Анжи» Краснодардан  алтындан да багьа бир очко къазанып къайтды. Гелеген оюнну «Анжи» экинчи ерде барагъан москвалы «Спартак» булан Каспийскиде 8-нчи апрелде ойнай.