Санкт-Петербургдан да утдуруп къайтды

Санкт-Петербургдан да утдуруп къайтды
   

Пятница, 20.04.2018г. - "ЁЛДАШ".


Россияны футбол оюндан юрюлеген чемпионатыны гезикли 26 -нчы туруну оьлчевюнде магьачкъалалы «Анжи» Санкт -Петербургда ерли «Зенит» команда булан ёлукъду. Эсгерилген оьзюне сынавлу ва бажарывлу оюнчулар къуршалгъан «Зенит» оьз майданында «Анжиден» гючлю чыкъды.


 

Ачыкълашдырып айтгъанда, оюнну 36- нчы минутунда ярымякълавчу Ерохин башы булан берген пасдан пайдаланып, «Зенитни» бириси ярымякълавчусу Дриусси бизин команданы къапуларына топну тюзледи. Шолайлыкъда, оюнну санавун ачды. Оюн тамамлангъынчагъа да   ёлугъувну санаву алышынмай, 1:0 булан битди. Демек, «Анжи» утдурду.


Бу оюндан сонг «Анжини» турнир таблицадагъы гьалы бирден-бир бузукъ болду. Чемпионатны гезикли турларында бизин команда екатеринбурглу «Урал» ва Грозный шагьардан гелген «Агьмат» деген команда булан оьз майданында, сонггъа таба тулалы «Арсенал» булан ва москвалы ЦСКА булан тыш майданда ойналажакъ оюнларда 7–9 очкогъа ес болса, «Анжи» премьер- лигада къала. Шо тынч масъала болмаса да, кютюп, яшавгъа чыгъарып болмасдай къыйын да тюгюл.


Оьтген оюнну гёзден гечиривню узатсакъ, майданчаны есилери оюнну башындан тутуп къонакълагъа очколар бермеге хыялы да ёкъну гёрсетди. Савлай оюнну «Зенит» оьзюню къолундан йибермеген кюйде оьтгерди. «Анжини» оюнчулары   гол гийирмек учун бир сама къоркъунчлу мюгьлетни яратмагъа болмады. «Зенитни» чапгъынчылары бираз жыйнакълы болгъан эди буса, бизин къапулагъа дагъы да нече топ да гийирежек эди. Бугюнгю «Зенит» «Анжиден» гючлю! Огъар шеклик ёкъ. Шолай болгъанда, осал командагъа хапарсыздан этген чапгъынланы, гьатта гьилланы натижасында оюнну утмагъа къасткъылмагъа тюше.


Хапарсызлыкъгъа да, гьиллагъа да командагъа къуршалгъанланы тренери уьйретмеге герек. «Анжини» баш тренери Скрипченко оьзю де –жагьил адам. «Спартак» ва «Зенит» булангъы оюнлар ону сынаву етишмейгенни гёрсетди. «Зенит» бизинкилени айтардай къыйналмай утду. Шу эки де оюнда бизин команданы тренери бир муратгъа байланып иш юрютмеди, гьилла ойланы арагъа чыгъармады. Чыгъаргъан болмагъа да ярай, тек шо ойлар футболистлеге етишип, толу кюйде яшавгъа чыгъарылагъаны гёрюнмеди.