Абдурагьман ТЕМИРХАНОВ: «Эрпелиде теннис оюн къуражакъман»

Абдурагьман ТЕМИРХАНОВ:  «Эрпелиде теннис оюн къуражакъман»

Абдурагьман Мамаевич Темирханов Буйнакск районну Эрпели юртунда тувгъан. ДАССР-ни ва Россияны ат къазангъан ветеринар врачы Мама Темирхановну агьлюсюнде тувгъан.


Абдурагьман Дагъыстан пачалыкъ юрт хозяйство институтну ва ДГУ-ну магистратурасын битдирген. Бугюн ол – Москвадагъы «Лидер» деген финанс-къурулуш компанияны президентини ойчусу ва Пачалыкъ Думаны депутаты В. Ильтаковну кёмекчиси.


Бираз алда ону булан мен Магьачкъалада ёлукъгъанда ол гёз алгъа тутгъан ишлерини гьа­къында хабарлады. Ол бек жагь ва ишни юрютюп болагъан адам. Алдын ол ушу-саньда ябушувдан 1992-нчи йылда Россияны чемпиону болгъан. Милли ябушувларда да ол 1990-нчы йылда Дагъыстанны чемпионатында биринчи ерни къазангъан. Пудлукъ гётерив булан да машгъул болгъан.


Ону уллу муратлары да бар. Ол шоланы барысын да яшавгъа чыгъарма къаст эте. Ата юрту Эрпелиде Да­гъыстанны юртларында биринчилей уллу теннис корт къурмакъ шоланы бириси гьисаплана.


–Юртларда яшлар кёбюсю тутушуп ябушув ва бокс булан машгъул болалар. Теннисге Дагъыстанда тергев берилмей ва бир иш де этилмей. Мен оьзюм болагъан пайдалы ишни этме токъташгъанман. Юртлу яшлар теннис булан машгъул болсун учун мекенли ишленген корт герек. Мен шону къуруп, юртума савгъат этежекмен. Бизин юртдан да теннисден белгили адамлар чыгъажагъына инанаман. Теннис – спортну бек арив журасы. Яшлар ону кёп сюежегине инанаман, – дей Абдурагьман.


Экинчи проектим де бар. Магьачкъаланы ва Кас­пийск шагьарны арасында уллу физкультура ва савлугъун беклешдирив комплекс къурмагъа къастлыман. Шо комплексде теннис кортлар, ябушув ва савлукъ сакълав заллар болажакъ, – деди Абдурагьман Темирханов.


Ону оьзюню къызы Летисия ва уланы Арсланбек уллу теннис булан машгъул болагъанлы он йыл бола. Къызы – Швецияны алты керен чемпиону. Уланы Швецияда яшланы арасындагъы чемпионатда беш керен биринчи ерни алгъан. Ол Швецияны чемпиону да дюр. Летисия да ва Арсланбек де Швецияда, Австрияда ва Финляндияда оьтгерилген халкъара турнирлерде де уьст гелгенлер. Олар экевю де – бугюн Швецияда оьзлени чагъына гёре белгили теннисистлер.


Ата юртунда пайдалы иш этме бойнуна алгъан улан Абдурагьман Темирхановгъа Аллагь кёмек этсин.