Хас комиссия къурса яхшы

Маданият Ёлдаш
27 апреля 2018 в 18:49 1230
Хас комиссия къурса яхшы
   

Пятница, 27.04.2018г. - "ЁЛДАШ".


Гьюрметли «Ёлдаш» газетни редакциясы! Къумукъ гимнни гьакъында язылгъан макъаланы охугъанда тувулунгъан ойларымны мен де охувчулагъа аян этмеге токъташдым.


Биринчилей, мен тамаша болгъан зат, къумукъ гимн гьалиге ерли неге язылмай къалгъан экен дейген ой-пикру эди. Мен билеген кюйде, къумукъ халкъны да, «Тенгликни» де съездлеринде гимнлер согъула эди чи! Не де олар гимнлер тюгюл эдими?


Сонг да, гимнни масъаласы, пачалыкъгъа йимик, миллет учун да уллу масъалаланы бири болуп токътай. О кёп алышдырып турагъан, бир къоллап, бир унутуп къоягъан зат тюгюл. Шо саялы гимнни токъташдырмакъ учун хас комиссия къурмагъа герек. Мени гьисабымда, шо комиссиягъа композиторлар, шаирлер, тарихчилер, жамият чалышывчулар ва башгъалары къуршалма герекдир. Гимнни сёзлерин де, музыкасын да, йыравларын да конкурсдан оьтгерме де герекдир деп гьисап этемен. Гелигиз, шу ёрукъда иш гёрейик, шону да «Ёлдаш» газетни редакциясы оьтгерип болар эди, авурсынмай.


Эсгерилген макъаланы охуп битип, болажакъ гимнни мен язгъан сёзлерини бир вариантын сизге де йиберемен. Ким биле, гимнге къошмагъа къыйышывлу ерлери бар буса. Шиъругъа, музыкагъа пагьмусу барлар мен язгъан сёзлени кюйлеме, къыйышдырма ихтияр да бериле. Чакъырсагъыз, комиссиягъа да къошуларман, Аллагь буюрса.


 

Къумукъ гимн


 

Къумукъ халкъым – оьзден халкъ,

Дюньяны бир миллети,

Наслуланы алдында

Гьар даим ярыкъ бети


 

Дагъыстанны тарихи

Къумукъ халкъгъа байлавлу.

Тюз-гертини якълайгъан

Бары халкъ бизге аявлу.


 

Дюньяны женнетидей

Ерлешген ерлерибиз.

Теренден харшын салгъан

Тарихде эрлерибиз.


 

Нече тюрлю халкъланы

Оьзюне къуршап гелген.

Гелгенни языкъ этмей

Ашын-сувун да бёлген.

 


Яшавну толкъунлары

Чайкъаса да гьаман да.                                               

Къумукъ халкъым тозулмас

Бугюн де бир заманда.


 

Якълагъансан Ватанны

Савут тагъып белинге.

Уьстюнлюкню байрагъын

Къумукъ къакъгъан Берлинге.


 

Ташып гелген толкъунлар

Булгъаса да кёлюнгню,

Берекети таймасын

Кёлюнг булан чёлюнгню.


 

Яратгъаным гюч берип,

Оьзден халкъым оьр этсин.

Биз биригип иш гёрсек,

Яшавубуз тюрленер! 

 

Абдулкъапур Акаев.

Къакъашура юртну тамазаларыны советини председатели.