Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт ярышларЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Р. Ибрагьимов:  «Ватандашлар булангъы байлавлукъ уьзюлмей»

Р. Ибрагьимов: «Ватандашлар булангъы байлавлукъ уьзюлмей»

   


Пятница, 06.04.2018г. - "ЁЛДАШ". 


Буйнакск шагьарны ва районну прокурору болуп Рамазан Османович Ибрагьимов ишлейгенли арадан бир йыл гетди. Шо вакътини ичинде нече тюрлю масъалалар арагъа чыкъгъан демеге ярай. Рамазан Ибрагьимов гетген йылны гьасиллерине ва масъалалагъа байлавлу не йимик чаралар гёрюлегенни гьакъында «Халкъны сеси» деген газетни мухбирине хабарлагъан. Шо баянлыкъны сизин тергевюгюзге беребиз.


 

–Рамазан Османович, бугюн биз сизин булан гетген йылны гьасиллерине байлавлу лакъыр этме сюе эдик. Башлап ишигизде не йимик масъалалагъа айрыча тергев бергенигизни гьакъында айтсагъыз арив болур эди?


– Россия Федерацияны прокуратураны гьакъындагъы законунда бизин къурумну бары да борчлары, бизге салынагъан талап­лар мекенли ва ачыкъ кюйде белгиленген. Биз ишибизни шолардан тайышмай юрютмеге къаст этебиз. Ачыкъ этип айтгъанда, инг алдын ватандашланы загьмат, яшавлукъ, социал ихтиярларын якълав, коррупциягъа, терроризмге ва экстремизмге къаршы ябушув масъалалар агьамиятлы болуп токътай.


–Прокуратурагъа адамлардан гелеген арзалар артгъанмы?


–Савлай йылны гьасиллерин алсакъ, прокуратурагъа 827 арза гелген. Аслу гьалда адамлар бир тюрлю къурумланы янындан оьзлени ихтиярларын буза­гъанлыкъгъа яда къабул этилген къарарлар тувра законлагъа къаршы чыгъа­гъанлыкъгъа байлавлу чаралар гёрмекни талап эте эди.


– Гетген йылны ичинде шагьарда ва районда болгъан жинаятчылыкълар, ондан алдагъы йыл булан тенглешдиргенде, гьал къолайлашгъанны суратлаймы яда аманлыкъны къоруйгъан къурумлагъа оьзлени янындан оьтгерилеген гьаракатны, ишни дагъы да артыкъ гючлендирмекни, жанландырмакъны талап этеми?


–Тюзюн айтгъанда, гьасиллер макътанма чакъы себеплер бермей. 2016-нчы йыл булан тенглешдиргенде оьтген йыл бизде гьар тюрлю жинаятчылыкъ ишлени умуми санаву 5,3 процентге артгъан. Лап да бизин талчыкъдарагъан зат, авур ва бек авур деп гьисапланагъан жинаятчылыкълар 18,5 процентге оьсгени. Бирдагъы бизин бек къыйнайгъан масъала, гьакъылбалыкъ болмагъан яшланы арасындагъы законланы бузув гьалиге тёбен тюшмей. Тек, тюзюн айтгъанда, аманлыкъны къоруйгъан ерли къурумлар артдагъы йыл ишин хыйлы жанландыргъанын эсгермей болмайман. Шону санавлар да гертилей. Гьар тюрлю этилген жинаятчылыкъланы ахырына чыгъып, айыплыланы табып, тийишли такъсыргъа тартылгъанланы санаву 7,8 процентге артгъан.


Авур ва бек авур жинаятчылыкълагъа байлавлу биз гетген йыл бары да низам болдурагъан къурумланы ёлбашчыларын чакъырып айрыча генгеш оьтгердик. Генгешде гьалны къолайлашдырмакъ учун тийишли къарарлар къабул этилди, мекенли тапшурувлар берилди. Айрокъда гьакъылбалыкъ болмагъан яшланы арасындагъы англатыв ишни гючлендирмекни гьакъында айрыча эсгерилди.


–Бизин ёлларда болагъан хатабалагьларда оьлеген адамланы санаву кемимей. Шо гьакъда сиз не айтма болар эдигиз?


–Гертиден де, бизин ёллар адамланы аманлыгъына къоркъунчлукъ гелтиреген ёллар гьисапда къалып тура. Гетген йыл районда ва шагьарда болгъан гьар тюрлю ёл хатабалагьларда 28 адам оьлген ва 172 адам яралангъан .


Шону булан бирче сиз айрыча гьисапгъа алгъаныгъызны сюемен, районну ичинден Магьачкъаланы тав районлар булан байлайгъан республика даражасындагъы ёл оьте.   Шо саялы, оьзге ра­йонлар булан тенглешдиргенде, бизин ёлларда машинлени санаву бир нече керен артыкъ бола. Шо да умуми санавларда билинмей къалмай.


Хатабалагьланы себеплерин эсгерсек, шо гьаман да йимик инг алдын гьайдавчуланы низамсызлыгъы, герти гьалгъа тюз къыймат берип болмай бирден къаршы гелеген транспортну алдына чыгъагъаны, машинин гьатдан озуп бек чалт гьайдайгъаны…Ич ишлени ёлларда низам болдурагъан бёлюгю маълумат къуралланы да къуршап хыйлы англатыв иш оьтгерегенге де къарамай, гьаясыз гьайдавчуланы санаву аз болмай. Шу ишге жанлы кюйде жамият ва дин къурумлар да къуршалмаса ярамай. Янгыз аманлыкъны къоруйгъан къурумланы къасты булан гьал тюзелер дегенге инанма къыйын.


–Артдагъы вакътилерде коррупцияны гьакъында оьтесиз кёп сёйлене. Шогъар байлавлу прокуратура не ишлер оьтгергенни гьакъында айтсагъыз арив болар эди?


–Мен оьрде де эсгерип гетген йимик, шо – бизин ишибизни аслу янларыны бириси. Гетген йыл бизин прокуратураны гьаракаты булан шагьарны ва районну гьар тюрлю къурумларында коррупциягъа къаршы законну бузув булан байлавлу 102 жаваплы къуллукъчу низам якъдан жавапгъа тартылгъан. Бир тюрлю ёлбашчылар къабул этген къарарлар коррупциягъа болушлукъ эте деп гьисапланып, бизин талабыбызгъа гёре, судну гьукмусу булан гери урулгъан.


Ондан къайры, биз судгъа ерли адам жинаятчылыкъ хыяллары булан пачалыкъгъа этилген заралны акъча якъдан толу кюйде къайтармакъ деген талабыбызны бакъдыргъан эдик. Суд толу кюйде бизин яныбызны тутду ва болгъан зарал бюджетге къайтарылажакъ.


Прокуратура ерли муниципал къуллукъчулар, администрацияланы ёлбашчылары, ич ишлени шагьар ва район бёлюклерини къуллукъчулары коррупциягъа къаршы законну нечик кютегенликге байлавлу бир нече тергевлер оьтгерди. Тергевлени натижасында Буйнакск район администрацияда 11 къуллукъчу оьзлени ихтиярындагъы мюлкню гьакъын­да тюз гьисаплар бермегени ачыкъ болду. Шолай 28 билим берив идараланы ёлбашчыларыны гьисапларында да толу маълуматлар берилмеген. Шолар барысы да админист­ратив къайдада жавапгъа тартылгъан.


Дагъы да айтсам, тергевлени вакътисинде аманлыкъны къоруйгъан къурумланы къуллукъчуларыны арасында да коррупциягъа къаршы законну буза­гъанлар токъташдырылгъан. Ич ишлени район бёлюгюню 11 къуллукъчусу оьз­лени гелимлерини ва мюлкюню гьа­къында гьакъы­къатгъа къыйышмай­гъан маълуматлар берген. Шо гьакъда биз Дагъыстанны ич ишлер министрине билдирдик. Законгъа писсиремей янашгъан полицейскийлер низам якъдан жавапгъа тартылгъан.


Гетген йылны гьасиллерине къарагъанда, коррупция булан байлавлу ачылагъан уголовный ишлени санаву хыйлы артгъаны гёрюнюп тура. Тюзюн айтгъанда, шоланы кёбюсю увакъ урушбатчылыкъ булан байлавлу. Бизин бир-бир ватандашларыбыз, оьзлеге административ протоколлар язылмасын учун, акъча берип тез къутулма къарайлар. Шо буса РФ-ни Уголовный кодексине гёре жавапгъа тартылагъан иш экенни унуталар.


– Прокуратураны ерли жамият булангъы байлавлугъу нечикдир?


–Прокуратура ватандашлар булангъы байлавлукъларын бир де уьзмей. Шоланы бир къайдасы – адамланы гьар иш гюн къабул этегенлик. Ёлугъувну вакътисинде олардан арзалар алына, гьалиги законлагъа гёре тийишли англатывлар бериле. Гетген йыл мен оьзюм де прокурор гьисапда 110 адамны къабул этгенмен.


Ондан къайры, прокуратура ватандашлар булан олар ишлейген ерлеринде ёлу­гъувлар оьтгере. Кёп соравлар, масъа­лалар арагъа чыгъа. Мисал учун, Оьр Къазанышдагъы сакъатланы ва къартланы интернатыны коллективи булангъы ёлугъув­да олар заманында алапаларыбызны алып болмай турабыз деп кант этген эди. Прокуратура алгъасавлу чаралар гёрюп, суддан таба 146 адам ти­йишли алапаларын ала­гъан кюйде этдик. Мен шолай мисалланы дагъы да хыйлы гелтирме боламан.


–Бирдагъы бир соравум бар сизге. Къайсы къуллукъчуларыгъызны атларын айрыча эсгерер эдигиз?


–Прокуратураны къуллукъчулары гетген йыл кёп ишни этген. Айрыча биревню де атын тутуп эсгерме сюймеймен, етишилген яхшы натижалар – бютюн коллективни умуми къасты ва гьаракаты.


–Рамазан Османович, бизин булан ёлукъма заман тапгъаныгъыз учун баракалла. Ишигизде янгы уьстюнлюк­лер ёрайман!


Бизин маълумат:

Рамазан Османович Ибрагьимов 2001-нчи йылда ДГУ-ну юридический факультетин битдирген сонг, ихтиярлар якълайгъан къурумлагъа ишлеме тюше. Оьзюню загьмат ёлун Магьачкъаладагъы табиатны сакълайгъан районара прокурорну кёмекчиси болуп башлай.  Шо йылны декабр айында ону Магьачкъаладагъы Ленин район прокурорну кёмекчиси этип чыгъаралар. 2010-нчу йылны декабр айында буса Ленин район прокурорну заместители болуп белгилене. Гетген 2017-нчи йылны январ айыны 18-инден тутуп бугюнлеге ерли Буйнакск шагьарны ва районну прокурору болуп чалышып тура.
 Н. УМАХАНОВА.
Количество показов: 303
06.04.2018 13:20

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта