Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsВ ДагестанеВ РоссииИнтервьюВ миреНа КавказеГлава РДНародное СобраниеПравительствоМинистерства и ведомства Муниципалитеты In memoriamНовости спортаГод культуры безопасности Выборы - 2018ЧЕ-2018 Kaspeuro2018"Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаНовые книгиАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилКроссвордМасхараларТеатрЯнгы китапларЯшланы дюньясы Спорт ярышларЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МедиасфераО газетеО сайтеСМИФото дняНаши партнерыНаши спонсорыСотрудникиНаши авторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)

«Мен де юртум булан оьктеммен…»

Ризван Абуев учун шо профессионал рингде оьтгерген 6-нчы ябушуву болуп токътады. Рингде оьтгерген 5 ябушувуну 3-вюн накаут булан, 2-син буса очкологъа утмагъа бажаргъан Ризвандан юртлуларым гезикли уьстюнлюкню къаравуллай эди ва олар янгылышмадылар. Ол ябушувну башындан тутуп да пай чы нечик де бермеди, гьатта Ризванны къатты юмурукъларыны гючюнден эрмелили кочап Варшам Гиворгян уьчюнчю раундда накаутгъа йыгъылды. Ризванны гезикли ябушувундан сонг мен ону булан байлавлукъ тутдум ва къысгъаракъ лакъырыбыз болду.

– Мен сени гьакъ юрекден гезикли уьстюнлюгюнг булан къутлайман. Ябушувунгдан сонг савлай Россиягъа, адил-янгыюртлулагъа салам бердинг. Шо юртунгну са­гъынгъанлыкъ булан сама байлавлу тюгюлмю эди?

– Дурус, юртумну да, къардаш-къурдашымны, таныш-билишимни де бек сагъынгъанман. Мен юртгъа гелмегеним хыйлы бола, тек юртум мени гьаман да юрегимде. Неге тюгюл де, мени бугюн профессионал рингде етишип турагъан бары да уьстюнлюклерим ата юртум булан байлавлу. Юртдан йыракъда, ят ерде юртунгну тар орамы, гьатта эртенлер кёкюрегингни толтуруп алагъан гьавасы жанынга нечик азиз экенни англайсан. Бугюн де мени гьар уьстюнлюгюме сююнеген де, утдурсам, талчыгъагъан да – юртлуларым. Мен олагъа гьакъ юрекден дагъы да баракалламны билдиремен. Ювукъ арада, бары да ишимни къоюп да, юртума гелмеге умутлуман.

– Ризван, сен оьзюнг де айтып гетген кюйде, юртлуларынгны сени спорт ёлунга этеген тергевю аслам. Гезикли турнирге гьазир бола туруп, сени булан ёлугъагъанлар бир нече керенлер алышынгъанны да билебиз. Шо не булан байлавлу эди ва артдагъы турнирге ортакъчылыкъ этмеге чакъырыв сагъа нечик гелди?

– Тюзю, турнирге чакъырыв магъа оьзюм де гёзлемеген кюйде болду. Мен, тобугъума операция этилип, рингге чыкъмагъаным да хыйлы бола эди. Бир гюн буса мени менеджерим сёйлеп, турнирге чакъырыв барны билдирди ва ол инг башлап савлугъумну гьалын сорады. Озокъда, мен шоссагьат рази болдум. Рингни оьзюм де сагъынгъан эдим. Шо саялы магъа кёп ойлашмагъа тюшмеди.

Турнирге гьазирлик гёреген заманны ичинде, гертилей де, мени бир нече ёлугъувларым болду. Инг башлап магъа белгили кочап Руслан Беликов булан то­гъатартмагъа тарыкъ эди. Амма бирден-эки ол турнирде ортакъчылыкъ этмежегин билдирдилер. Кюйге гёре, ол гьазирлик гёреген заманда бир санын авуртдургъан болма ярай, ёгъесе ол турнирде ортакъчылыкъ этмей къоймас эди.

– Гьакъыкъатда сагъа бразилиялы джиу-джитсу ябушувдан Арменияны ва дюньяны чемпиону Варшам Гиворгян булан ябушмагъа тюшдю…

– Варшам Гиворгянны гьакъында да мен яхшы эшитген эдим. Ол оьзюн юмурукълу ябушувланы къайсы журасында да сынагъан. Турнирге гьазир бола туруп, мен ону бир нече ябушувларына къарадым, ахтардым. Бек сынавлу ва къатты кочап. Шо ол мени булан оьтгерген урушда да белгили болду. Неге тюгюл де, юмурукъну тюбюне тюшюп, 10 минутну узагъына токъалангъан Варшам Гиворгян эсин тас этмеди, гьатта судья ябушувну токътатгъанда да ол оьзюню къаршылыгъын билдирмеге къарады. Тек ябушув янгыз биревню тюбюне салып тююп турса болмай, аз буса да, къаршылыкъ къайтармагъа да герек чи…

– Шогъар, озокъда, инг башлап сени бажарывлу­гъунг, усталыгъынг ва турнирге яхшы гьазирлигинг себеп болгъандыр. Сонг да, мен тамашалыкъ этеген бир зат бар: узакъ йылланы боюнда сагъа янгыз 57 кило авурлукъда рингге чыкъмагъа нечик бажарыла?

– Шонда яшыртгъын бир зат да ёкъ. Магъа, оьтген турнирге гьазирлик гёре туруп, 5-6 килогъа азмагъа тюшдю. Шолай азмагъа, озокъда, тынч тюгюл. Кёп затдан магьрюм къалмагъа да тюшдю, айрокъда – татывлу ашлардан. Утгъан сонг буса шо къыйынлыкълар гёзге гёрюнмей къала. Шону натижасында гене тас этген авурлугъумну да аламан. Бирдагъы турнир ювукъ болгъанча…

Ябушувгъа буса оьзюм чалышагъан «Sportlife» деген клубдагъы ёлдашларым булан гьазир боламан. Толу кюйде турнирге гьазирлигимде тренерим Абдулла Дадаев аслу ерни тутду. Оланы кёмеклиги булан мен спорт ёлумда гезикли канзиге гётерилдим.

– Сени рингге гьар чыгъывунгну юртлуларынг ва ювукъларынг уллу сююнч булан къаршылай, гьар утувунг олар учун уллу байрамгъа айлана. Демек, оьзюнгню ювукъ адамларынг гьакъында да айтмагъа да бажарыладыр?

– Мени ата юртлуларым менден гьаман да оьрлюклени талап этген, мени гьар гиччи уьстюнлюгюм саялы сююнген де инг башлап олар. Мен оьрде де айтып гетгеним йимик, мен олагъа гьаман да разилигимни билдиремен ва олар менден йимик, мен олар булан да оьктем боламан. Озокъда, ювукъ адамларым, анам ва агьлюм мени гьар ябушувумну къарсалав булан къаршылай эдилер. Оланы англамай да тюгюлмен. Тек спорт – мени яшдан тутуп танглагъан ёлум. Шону олар да англамай тюгюллер. Шо саялы да мен сайла­гъан ёлну олар да къабул этдилер. Атам буса, магъа оьзюню гьислерин гёрсетмей буса да, мени булан оьктем экенни ачыкъдан билемен. Къардашларым, къурдашларым магъа гьаман да уьстюнлюклер ёрайлар ва мени гьар ябушувумда залда болмагъа гьасиретлер телевизордан таба къарап да сююнелер.

– Сени ювукъ гележекге не йимик умутларынг бар?

– Мени буссагьатгъы умутум – ата юртума гелмек ва оьзюмню ювукъ адамларым булан ёлукъмакъ. Къалгъан затланы артгъа тебермеге сюемен.

Озокъда, ювукъ гележекге спорт булан да хыйлы умутларым бар. Оланы барын да орталыкъгъа салмагъа да сюймеймен. Тек спортда дагъы да уллу уьстюнлюклеге етишмеге умутлуман.

– Сени янынгны тутагъанланы арасында яшлар да кёп барны гьисапгъа алып, бизде оьсюп гелеген яш наслугъа не айтмагъа сюер эдинг?

– Инг башлап, мен олагъа бош заманыгъызны пучуна йибермей, спортзаллагъа юрюгюз деп айтмагъа сюемен. Неге тюгюл де, бизде, къумукъ юртларда, яшлар ял алсын учун дагъы онгайлыкълар ёкъ – янгыз спорт. Спортдан таба гьатта гиччи юртлардан уллу спортчулар чыкъмагъа, яшавда оьз ерин тапмагъа имканлыкълар яратыла. Ичкиге, тамакюге, дагъы да яманы – наркотиклеге амракъ болмай, спорт булан машгъул болмагъа герек. Оьзгесин айтма­гъанда, спорт булан машгъул адам тарыкъда оьзюню ювукъ адамларын якъламагъа да бола. Амма терс юрюшлер буса адамгъа бир пайда да бермей.

Мени биринчи тренерим Агьмат Мусаевге де айрыча баракалла айтмагъа сюемен. Ону кёмеклиги булан мен къарывсуз яшдан бугюнюме ерли гётерилгенмен. Къурдашларыма, къардашларыма, бары да танышыма магъа инанагъан ва менден янгы уьстюнлюклер къаравуллайгъан саялы кёп савболугъуз деп айтаман. Бары да зат Аллагь айтагъан кюйде болар…

–Магъа да, сагъа дагъы да гёрмекли уьстюнлюклер ёрай туруп, ата-ананга да яхшы савлукъ ёрамакъ къала.

– Сиз де савболугъуз!Герейхан ГЬАЖИЕВ,

бизин мухбирибиз.

Количество показов: 1029
24.06.2016 09:59

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта