Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Меню YOLDASH.news МаълуматларКъайгъырыш КъутлавларDAG.newsНовостиИнтервьюАнонс книгIn memoriamГод культуры безопасности "Времена"ИнфоблокПолитикаИсторияКультураЛюди и время НаукаАчыкъ сёзАналитикаЖамиятПолитика.ЭкономикаБаянлыкъДин ва яшавЖамият низамИлмуTürk dünyasi Савлукъ ЭкологияЮртлар ва юртлуларЯшёрюмлер МаълуматАнтитеррорБирев де унутулмагъан...СапарМаданиятАдабиятКультура ожакъларБилимИнчесаният Къумукъ тилМасхараларТеатрЯшланы дюньясы Спорт ярышларЕдиноборства Развитие спортаСоревнованияФК «Анжи» МедиасфераО газетеО сайтеСМИВнимание! Конкурсы!Наши партнерыНаши спонсорыСотрудникиАвторыАфишаГалереяРекламаЮбилейный номер
Республиканская еженедельная общественно-
политическая газета «Ёлдаш» (Спутник)
Илму сапардан биринчи къарлыгъачлар

Илму сапардан биринчи къарлыгъачлар

Къайсы касбугъа да ес болмагъа тынч болмай. Инг башлап, охуп ва билим алып, сынав топлама герек.
    Бугюнлер буса Тифлисден шат хабар йиберебиз: бизин якълы уланлар бакалавр даражасын гертилейген, илму ишлерин Тбилиси пачалыкъ университетни Кавказоведение институтуну  алимлерини генглешген комиссиясыны алдында уьс­тюнлю кюйде якълады.
    «Гюржю-дагъыстан халкъларыны XVIII-XIX асруларындагъы этно-маданият аралыкълары» деген ишин Салимни, Камалны «Къумукъ ва азербайжан тиллеринде опуракъ гийимни белгилейген сёзлери» деген ишин, «Къумукъ ва азербайжан тиллеринде жанланы белгилейген ва гьайванчылыкъ тармакъда къолланагъан сёзлери» деген Гьажимуратны ишин арагъа салып, танкъыт этип, алимлер тийишли багьа бердилер.
    Булар булан бирче охугъан къабартылы Тимур Дорогов да «Чергес жамиятында Хабзе ва ислам динни къаравларына гёре агьлю-уьйленив аралыкълары: мердешлер ва гьалиги заман» деген ишин уьстюнлю якълама бажарды.

    Бу ишлеге рецензияларын язгъан алимлер – Г. Гоцеридзе, Р. Лолуа, Н. Ардотели кавказоведение илмугъа пайдалы ва аслу къошум этеген далиллени, студентлени ишлериндеги кемчиликлени де сёйлевлеринде  гелтирдилер. Рецензентлер, тергелген ишлер бакалавр даражасындан да терен этилгенин айта туруп, студентлер бакалавр атгъа ес болма герекни тюз гёрдюлер.
    Рецензентлени ва комиссиядагъыланы кёп санавдагъы соравларына  жаваплар берилди.
    Илму ёлбашчылары да: тарих илмуланы доктору, профессор  Джони Квициани, филология илмуланы доктору, профессор Реваз Абашия, филология илмуланы доктору, профессор Цира Барамидзе студентлерини охувда, илму ишини уьстюнде нечик чалышгъанны суратлады ва бир гёнгюл­ден бакалаврны дипломуна ла­йыкълы деп билдирдилер.
    Комиссияны председатели, Тбилиси пачалыкъ университетни Кавказоведение институтуну директору Цира Ревазовна Барамидзе къутлай туруп, артдагъы 25 йылны ичинде Темиркъазыкъ Кавказдан биринчилей Сунгуровлар ва Дорогов бакалавр дипломуна ес болгъанны эсгерди ва магистратурада охумагъа чакъырды. Къысгъача айтгъанда, Цира Ревазовна да табасаран тилни уьйренмек учун 6 йыл Табасаранда яшагъан ва гьалиги девюрде кавказ тиллени билеген инг гючлю алимлерден бири деп гьисаплана. Кавказ тиллерини агьлюсюню уьйренив къайдаларын кюрчюлендирген Арнольд Чикобаваны мердешлерин теренлешдире ва генглешдире туруп, Цира Ревазовна башчылыкъ этеген илму-охутув идара къайратлы кюйде гьали де чалыша.
    Студентлер оьзлени муаллимлерин айрыча исси сёзлер булан эсгере. Озокъда, булагъа студент яшавундан хабарламагъа нече тюрлю агьвалат да бар. Барын да айтмаса да, Салим Сунгуров Гюржюстанны пауэрлифтингден 2014-нчю йылдагъы  чемпионатында 60 кило гелеген спорт­сменлени арасында экинчи ерни алгъан.
    Бакалавр дипломланы якълавуну ва жамият аралыкъланы агьамиятын гючлендирип, Гюржюстанны парламентинде милли ерли бирлешивлени (диаспора) ва Кавказ булан байлавлу соравлагъа къарайгъан комитетини председатели Губаз Саникидзе депутатлар булан бирче Тбилиси пачалыкъ университетинде охуйгъан Шимал Кавказдан гелген студентлени къабул этди. 
    Ёлугъувда профессор Ц. Барамидзе, Дагъыстандан гелген  Сунгуровлар, Къабарты-Балкъар Республикадан Т. Дорогов, Мычыгъыш Республикадан З. Исламов ва Т. Хунарикова ортакъчылыкъ этдилер.
    Лакъырлашыв аслу гьалда гюржюстан ва кавказ халкъланы илму, маданият, инчесаният, оьр охув тармакъларындагъы ва жамият аралыкъланы беклешдиривге элтеген ёлларына багъышлангъан эди. Комитет онгарып турагъан ва Кавказоведение институту онгаргъан проектлер булан депутатлар ва студентлер таныш болдулар.
    Уьч сагьатны узагъында юрюлген ёлугъувну тамамлай туруп, комитетни председатели Губаз Саникидзе ва профессор Цира Барамидзе Шимал Кавказдан гелген гьалиги студентлерин Кавказны гележеги йимик гьис этегенин исбатладылар ва ата-бабалардан къалгъан дослукъ аралыкъланы варислери экенин билдирди.Автор: Элчи.
 

Количество показов: 590
27.02.2015 17:28

Возврат к списку

AlfaSystems massmedia K3FN2SA
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Бесплатный анализ сайта